Har du ett kroniskt ödem har du kommit rätt!

På denna sida samlas information från leverantörer och distributörer av medicintekniska produkter och andra hjälpmedel som kan förbättra livet för dem som lever med lymfatiska och venösa sjukdomar.

För tillfället (dec 2020) presenteras två stora leverantörer av kompressionsprodukter. Efter hand kommer det även att finnas andra företag som visar sina produkter t ex kompressionsplagg, medicinktekniska produkter, hudvård och bedömningsinstrument.

Du som är medicinsk lymfterapeut eller annan vårdpersonal kan lära dig mer om de produkter som finns på marknaden som kan hjälpa patienterna.

I begreppet kroniska ödem ingår primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och venösa ödem

Klicka på företagens logotype för att komma till deras hemsidor där de presenterar sitt utbud och där deras kontaktuppgifter finns.

Bild: medi Sweden