Lymfödem – filmer & webbinarier

Textvideo om lymfödem
Lymfsystemet samt primärt och sekundärt lymfödem
Sekundärt lymfödem gyn- och prostatacancer
Om mirkokirurgi vid lymfödem
Sekundärt lymfödem vid bröstcancer