Tillbakablick på tidigare år

jun 3, 2020 | Lipödemmånaden, Lipödemmånaden 2020

Medborgarplatsen i Stockholm fylldes av färg

Uppslutningen var stor och Medborgarplatsen i Stockholm fylldes av färg när SÖF Stockholm 2018 arrangerade lipödemdemonstration i vårsolens glans. Budskapet var rätten att synas, att inte behöva skämmas för sin kropp och framför allt att bli lyssnade på och få rätt till vård. Jenny Borg, dåvarande ordförande i SÖF Stockholm, beskrev livet med lipödem, om smärta, om skam, om energin tryter, om skuldbeläggande, om att vara ifrågasatt och om att inte få hjälp.

Klicka på videon för att se filmen: