Läs mer om lipödem i vår faktabank och följ oss här på hemsidan och i sociala media under lipödemmånaden!
#lipödemdendoldasjukdomen

Lipödem – den dolda sjukdomen

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom. Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och bryter oftast ut i samband med hormonförändringar som till exempel pubertet, graviditet eller menopaus. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem. Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek och personen ökar i omfång framförallt över stuss, höfter och lår. I ett senare stadium kan även armarna påverkas,

Den Internationella lipödemmånaden juni 2020 har startat. Syftet med månaden är att sprida kännedom och medvetenhet om lipödem. Det gör Svenska Ödemförbundet genom information och kampanjer här på hemsidan, på sociala medier och i pressen.

Du är varmt välkommen att skriva till oss och berätta om hur det är att leva med lipödem. Sprid gärna både fakta och information om vårt arbete till vänner, kollegor, vården, skolor och politiker. Du är eller blir väl medlem för att hjälpa oss hjälpa dig?

Tillsammans blir vi en stark röst i debatten!

SBU har fått i uppdrag att se över kunskapsläget för lipödem i Sverige

I dag den - 30 juni - är det sista dagen av den Internationella lipödemmånaden juni 2020. Vi har lagt upp fakta, filmer, debattartiklar, patientberättelser och information kontinuerligt och hoppas att du som är lipödemberörd har läst och givits stöd under denna månad....

Artikel i Dagens Medicin uppmärksammar bristen på tillgång till vård för personer med lipödem

Det är dags att lipödempatienternas behov får styra vården Läs debattartikeln som SÖF:s ordförande, tillsammans med Leif Perbeck, ordförande för Svensk Förening för lymfologi,  skrev i april 2020 i Dagens Medicin. - Vi behöver inte nya svenska studier, då fördröjer...

Psykologiska aspekter på lipödem

Lipödem påverkar livskvaliteten Joanna Dudek, PhD vid University of Social Sciences and Humanities, Warszawa, föreläste i april 2016 om sin forskning kring de psykologiska aspekterna med att leva med lipödem. Förutom den fysiska smärtan lider många personer med...

Viktigt att skapa ett kunskapcentrum för kroniska ödem

Sue Mellgrim, medicinsk lymfterapeut och SÖF:s kliniska rådgivare i fettvävnads sjukdomar intervjuades av SÖF:s ordförande i anslutning till ett möte som i september 2019 arrangerades av SÖF. I mötet deltog doktor Karen Herbst, Team Dercum, politiker, representanter...

Var med och sprid SÖF:s artikel om lipödem som finns på doktorn.com

Läs Svenska Ödemförbundets artikel på doktor.com som publicerades den 3 juni. Den kommer att visas på vårdcentraler i sommar och vi hoppas du vill hjälpa till att sprida artikeln i vården, till politiker i din region och till de som behöver få kunskap om lipödem. För...

Nya rön för behandling av fibroser

Doktor Karen Herbst föreläste vid ett medlemsmöte i Stockholm hösten 2019. Bland annat berättade Herbst om nya rön för behandling av fibroser och inflammation vid lipödem samt om sina erfarenheter av vård av patienter med lipödem. Klicka på videon nedan för att höra...

Faktaruta lipödem

Lipödem utbryter och kan förvärras i samband med stora hormonella förändringar För de allra flesta utbryter lipödem i puberteten. Sjukdomen kan sedan förvärras under andra hormonella förändringar som graviditet och klimakterium. Läs mer om lipödem på Svenska...

SÖF är en samarbetspartner i Lipödemprojektet

Nu är utvärderingen av enkät och intervjuer färdigställd Under hösten 2019 och vintern 2020 genomförde Lipödemprojektet Bräcke, i vilket SÖF ingår, enkäter och intervjuer för att ta reda på nuläget för personer med lipödem. Resultatet visar på brist på tillgång till...

Tillbakablick på tidigare år

Medborgarplatsen i Stockholm fylldes av färg Uppslutningen var stor och Medborgarplatsen i Stockholm fylldes av färg när SÖF Stockholm 2018 arrangerade lipödemdemonstration i vårsolens glans. Budskapet var rätten att synas, att inte behöva skämmas för sin kropp och...

Patientberättelser

Patienterna berättar med egna ord om sitt liv med lipödem och avsaknaden av vård i Sverige.

Patientberättelser lipödem

Nej, jag kan inte banta bort min sjukdom

  Fatima har levt länge med lipödem och jobbar nu med sin kroppsacceptans. Fatima har fettsugit sig vid sex olika tillfällen och önskar större kunskap i vården för att ge patienter med lipödem ökad rörlighet och minskad smärta. Läs hennes berättelse på...

Shoppa kläder, nöje eller plåga?

Angelica Rundberg berättar om svårigheterna att få passande kläder både privata och arbetskläder Lipödem orsakar många svårigheter bland annat att skaffa kläder som passar min kropp, eftersom den är långt ifrån det normala. Så en så enkel sak som att shoppa kläder som...

Voffo blir det på dette viset?

Patientberättelse av Birgit Grabö Liljeström Idag i maj 2020 har jag de fastslagna diagnoserna sekundärt lymfödem/inaktivitetsödem samt lipödem. Jag har därför nu tillgång till flatstickade kompressionsstrumpor vilket är jätteskönt. Mina diagnoser fastslogs slutligen...

Till aktivitetskalendern

Vi anordnar varje år flertalet olika evenemang. Läs mer

Bli medlem nu!

Vi har större möjlighet att påverka ju fler vi är. Läs mer

Filmer på youtube

Här har vi alla våra filmer om Ödem & vår verksamhet. Läs mer

Share This