Viktigt med rätt diagnos i din journal!

jul 1, 2021 | Lipödemmånaden 2021

Har du fått diagnosen lipödem se till att diagnoskod R60.0B finns noterad i din journal. Utan kod kan inte Socialstyrelsen se hur många som har lipödem i Sverige. Idag finns det enligt Socialstyrelsens register 350 kvinnor som har diagnosen, men det uppskattas till att det finns 100 000, vilka de flesta är kvinnor.

Misstänker du att du har lipödem? Börja då med att besöka din vårdcentral för att få diagnos. Det finns säkert många vårdcentraler som kan ställa diagnos då lipödem blir mer och mer känd, men många vet inte vad det är. Hänvisa dem då till Kunskapsbanken på SÖF:s hemsida där det finns mycket information om bland annat lipödem. När du har fått diagnosen begär att den skrivs in i din journal.

För att se om diagnosen finns noterad i din journal loggar du in på 1177, letar rätt på journalen och söker på R60.0B så ser du om diagnosen finns registrerad.

Läs mera om hur du hittar din journal

Inte medlem?

Bli medlem och ta del ut utav alla erbjudanden och förmåner samtidigt som du stödjer SÖF.