Vetenskaplig poster om egenvård vid kroniska ödem

jun 21, 2021 | Lipödemmånaden 2021

SÖF:s ordförande Margareta Haag och Helena Janlöv Remnerud, lymfterapeut och SÖF:s klinisk rådgivare har tillsammans gjort en vetenskaplig poster som beskriver vikten av samarbete mellan vårdprofession och patient för att kunna lära sig egenvård och hantera sitt lymf-och/eller lipödem i vardagen.

Postern har under 2021 visats vid SFAM:s (Svensk förening för allmänmedicin) och vid Svensk Skolsköterskeförenings kongresser.

Postern Lymfo-Logiskt tänkande 2021

Abstract

Referenser