Ökad fokus på lipödem i Region Västmanland

jun 23, 2021 | Lipödemmånaden 2021

Carola Selander, styrelseledamot i SÖF, har blivit intervjuad av Radio P4 Västmanland med anledning av den motion om lipödem som regionfullmäktige i Västmanland bifallit. I motionen lyfte motionärerna, Pratima Åslund (V) och Johanna Ritvadotter (V), vikten av ökad fokus på sjukdomen som drabbar främst kvinnor i samband med hormonella förändringar såsom pubertet, graviditet och klimakteriet.

– Ett bifall till motionen är ett klokt beslut och ett viktigt steg som kommer att ge många västmanländska kvinnor möjlighet att få korrekt diagnos, korrekt behandling och säker vård, säger Pratima Åslund i ett inlägg på Facebook.

Carola Selander som själv har lipödem blev kontaktad av P4 för att berätta hur det  är att leva med lipödem. Programmet har ännu inte sänts men här berättar Carola i stora drag om vad som sas under intervjun.

”Jag berättade om hur jag, och många med mig, blivit bemött och vilka slags behandlingar i den regionala vården jag erhållit men även vilka behandlingar jag själv finansierat inom den privata sektorn.Under själva intervjun så pratade vi dels om Region Västmanlands bifall till motion om lipödemvård och SÖF:s upprop om att se till att man har diagnoskoden för lipödem inskrivet i sin journal. Det är viktigt då Socialstyrelsen inte kan ta fram antal personer med lipödem om denna kod saknas. Orättvisan inom statsfinansierad vård i Sverige idag då den person som fått diagnosen lipödem allt som oftast får bekosta både den lindring och de lipödemreducerande kirurgioperationer som behövs för att få en dräglig livskvalité, ur egen ficka.

Vi avslutade intervjun med en känsla av förhoppning om att Region Västmanland kanske kan komma ligga i framkant och kanske kan inspirera de andra regionerna och att fler inlämnade motioner om adekvat vård för patienter med den kroniska sjukdomen lipödem, kommer få bifall. Jag framförde min djupa önskan att forskningen kommer igång på allvar och att det börjar läggas pussel med sjukdomen och att vi kommer framåt någon gång, och visst, myrsteg framåt är också steg framåt – men ser än mer att det nu börjas ta rejäla kliv och sjumilaskutt…”