Minns ni? Vi minns?

jun 8, 2021 | Lipödemmånaden 2021

Många människor såg när Medborgarplatsen i Stockholm fylldes av färg när SÖF Stockholm 2018 arrangerade lipödemdemonstration!! Budskapet var rätten att synas, att inte behöva skämmas för sin kropp och framför allt att bli lyssnade på och få rätt till vård.
Jenny Borg, dåvarande ordförande i SÖF Stockholm, beskrev livet med lipödem, om smärta, om skam, om energin tryter, om skuldbeläggande, om att vara ifrågasatt och om att inte få hjälp.

Se filmen här