Kolla om din diagnoskod finns noterad i din journal

jun 1, 2021 | Lipödemmånaden 2021

Socialstyrelsen får fram att endast ett par, tre hundra patienter finns registrerade med diagnoskod R60.0B. Socialstyrelsen går regelbundet igenom hur många patienter som finns registrerade inom olika diagnosgrupper. Det har visat sig att vid sökning efter koden R60.0B för lipödem finns ett par, tre hundra patienter som har fått sin diagnos korrekt registrerad. Det Socialstyrelsen söker efter i journalregistren är koden R60.0B. De söker inte efter namnet lipödem.

Läs här hur du gör för att kolla om din diagnoskod finns i din journal