För vårdgivare

jun 8, 2021 | Lipödemmånaden 2021

Troligen kommer du som vårdgivare i kontakt med lipödem någon gång under ditt arbetsliv oavsett om ditt verksamhetsområde är skolan, primärvården eller på en specialiserad mottagning. Lipödem beskrevs redan på 1940-talet men har först på senare tid uppmärksammats i större omfattning.

På plattformen alltomlipodem.se finns en särskild flik riktad till vårdgivare.