Carola Selander, styrelseledamot i SÖF, som har lipödem och bor i Region Västmanland, har intervjuats  av Radio P4 Västmanland med anledning av den motion om lipödem som regionfullmäktige i Västmanland har bifallit. I motionen lyfter motionärerna, Pratima Åslund (V) och Johanna Ritvadotter (V), vikten av ökad fokus på sjukdomen som drabbar främst kvinnor i samband med hormonella förändringar såsom pubertet, graviditet och klimakteriet. 

Här kan du lyssna till intervjun med Carola Selander och kommentarer av regionrådet Kenneth Östberg (S).