Behandling med kompressionspump vid lipödem

jun 22, 2021 | Lipödemmånaden 2021, Projekt Lipödem

Ett rehabteam på Bräcke Sfären inom Bräcke Diakoni har genomfört ett pilotprojekt om behandling och uppföljning av användning av kompressionspump i hemmet för kvinnor med lipödem. Deras slutsats är att:

  • Kompressionspump ger stor lindring av smärtan i lipödemet över tid.
  • Kompressionspump förbättrar även spänningskänslan i hög grad i lipödemet.
  • Utvärderingen har inte kunnat visa att kompressionspump har någon stor påverkan på tyngdkänslan. Det är dock viktigt att poängtera att det kan finnas andra faktorer som kan påverka resultatet som ex tidpunkt på dagen/i veckan för utvärderingen.
  • Deltagarna har skattat aspekter som handlar om hjälpmedlets användning,resultat och uppföljning i högst
  • Användning av kompressionspump har väsentligt förbättrat deltagarnas tillfredsställelse med att utföra egenvård.

Hela rapporten kan läsas här

Länk till film