Internat lipödemmånaden juni 2018

Internationella lipödemmånaden har börjat. Vi börjar lite smått med en patientberättelse. Under månaden kommer vi att lägga upp fler patientberättelser, fakta om lipödem, forskning och filmer.

Patientberättelser

Angelicas berättelse

Karins berättelse

 


Forskning och fakta om lipödem

Artikel i Läkartidningen

I november 2017 publicerade Leif Perbeck, docent, överläkare, bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm och Sue Mellgrim, leg sjuksköterska, medicinsk lymfterapeut, Lymfterapi Norrort, Danderyd en artikel om Lipödem i Läkartidningen. Följ länken för att läsa hela artikeln.

Ett kort sammandrag (abstract) kan du läsa här.

Lipödem är en smärtsam sjukdom som drabbar vissa kvinnor mellan puberteten och menopausen genom en fettansamling subkutant, framför allt i de nedre extremiteterna. Patienterna lider av smärta och tryckömhet.
Den stora fettansamlingen framför allt på insidan av lår och knän ger upphov till gångsvårigheter.
Lipödem kan framgångsrikt behandlas med fettsugning med långsiktigt goda resultat avseende minskad smärta och förhindrande av artrosutveckling i knäleder och fotleder.

Känd forskare inom lipödem besöker Sverige

Den 9 september anordnar SÖF ett seminarium där bland annat Dr Karin Herbst forskare inom lipödem och Dercum är föreläsare. Här kan du läsa ett sammandrag av hennes föreläsning från 2015.

Sammandrag Av Karen Herbst Föreläsning 2015 11 11

Här kan du anmäla dig till seminariet den 9 september 2018

En film om inflammation i fettvävnaden.

Föreläsare Ola Winqvist, professor och överläkare inom cellulär immunterapi. Föreläsningen hölls den 6 mars 2017 i samband med Världsdagen för lymfödem.


Lipödemdemonstration 9 juni 2018

För tredje året i rad så arrangerades en lipödemdemonstration i Stockholm under Internationella lipödemmånaden. Denna gång på Medborgarplatsen och för arrangemanget stod SÖF Stockholm. Ett 50-tal kvinnor hade hörsammat SÖF Stockholms upprop att delta i demonstrationen och de hade sina mest färgglada kläder på sig. Temat för dagen var nämligen ”Mer färg och mindre skam”. Med detta ville man celebrera alla olika typer av kroppar och sprida kunskap om kvinnosjukdomen lipödem.

Mer färg och mindre skam

 

 

Share This