Ge en gåva

Som givare är du med oss och kämpar för att SÖF:s vision ”att alla som lever med kroniskt ödem ska erbjudas en rättvis och jämlik vård oavsett var man bor i landet” ska kunna förverkligas.

Din gåva bidrar till

  • att kunskap om kroniska ödem kan spridas till fler
  • att politiker och beslutsfattare får hjälp att fatta beslut som är bra för personer med kroniska ödem
  • att det kan forskas mera på lymfologi och lymfatiska sjukdomar och
  • att drabbade av kroniskt ödem kan leva ett bra liv med sin sjukdom

Stor tack för ditt bidrag!