Artiklar & Posters

Här kan ni läsa och ladda ner artiklar & posters som är relaterade till SÖF.

Posters om kroniska ödem

Kort information

Poster beskriver användning av Lympha Press vid lipödem. Personerna som använde Lympha Press reducerade smärta och förbättrade sin livskvalitet

Kort information

Poster beskriver användning av Lympha Press vid lipödem. Personerna som använde Lympha Press reducerade smärta och förbättrade sin livskvalitet

Kort information

Poster beskriver användning av Lympha Press vid lipödem. Personerna som använde Lympha Press reducerade smärta och förbättrade sin livskvalitet

Se och ladda ner postern (PDF)

Poster beskriver användning av Lympha Press vid lipödem. Personerna som använde Lympha Press reducerade smärta och förbättrade sin livskvalitet.

Se och ladda ner postern (PDF)

Postern beskriver arbetet med att skapa ett manifest inför Världsödemdagen 2022 med rekommendationer för en jämlik vård.

Se och ladda ner postern (PDF)

Postern beskriver arbetet med att bygga en plattform som ska stötta barn med primärt lymfödem och deras närstående.

Artiklar/Rapporter

Lymphatic Education & Research Network:

Här finns kliniska studier om lymfödem.


Lymfödem diagnosmetoder o behandling

Samt rekommendationer om förebyggandeåtgärder, baserade på ett studiebesök på Lymphoedema Assessment Clinic, Flinders Surgical OncologyUnit vidFlinders MedicalCenter,Adelaide,Australien.


Lymfo-logiskt tänkande vid egenvård av lymfödem

Artikel om ”Lymfo-logiskt tänkande vid egenvård av lymfödem” publicerad  i Wounds International 2015, Vol. 6, No 3 .