Vetenskap

 

Lymphatic Education & Research Network: Här finns kliniska studier om lymfödem.

Lymfödem diagnosmetoder o behandling samt rekommendationer om förebyggandeåtgärder, baserade på ett studiebesök på Lymphoedema Assessment Clinic, Flinders Surgical OncologyUnit vidFlinders MedicalCenter,Adelaide,Australien.

Artikel om ”Lymfo-logiskt tänkande vid egenvård av lymfödem” – Artikeln publicerades i september i Wounds International 2015, Vol. 6, No 3 och beskriver samverkansarbetet mellan lymfterapeut och patient för att patienten ska lära sig förstå och acceptera sin sjukdom och bli medveten om hur man kan öka motoriken i lymfsystemet samt kunna använda sig av olika metoder för egenvård. Egenvård kan inte utföras utan att patienten fått stöd och råd och praktisk instruktion av lymfterapeut eller annan kompetent person. Med förståelse för egenvårdsmetoder utövar man kontroll av sin sjukdom och livskvaliteten ökar. Ref; Remnerud HJ, Haag M Lympho-logical thinking in self-management of lymphoedema. Wounds International 2015; 6(3)22-26.

Använd gärna artikeln (på engelska) eller artikeln (på svenska) publicerad i Lymfan 4 2016 och postern / baksida vid kontakter med vårdgivare och politiker!