Vetenskap

 

Lymphatic Education & Research Network: Här finns kliniska studier om lymfödem.

Lymfödem diagnosmetoder o behandling samt rekommendationer om förebyggandeåtgärder, baserade på ett studiebesök på Lymphoedema Assessment Clinic, Flinders Surgical OncologyUnit vidFlinders MedicalCenter,Adelaide,Australien.

Artikel om ”Lymfo-logiskt tänkande vid egenvård av lymfödempublicerad  i Wounds International 2015, Vol. 6, No 3 .