Faktabank

Här har vi samlat sidorna om olika typer av kroniska ödem, dess symptom och behandlingar samt annan nyttig information.

Kunskap om kroniska ödem!

SÖFs informationskampanj; Att leva med Kroniskt Ödem

Kroniska Ödem

Här har vi samlat sidorna om olika typer av ödem, dess symptom och behandlingar samt annan nyttig information.

 

Lymfödem

Vad är lymfödem? Information om diagnos och behandling

Lipödem

Vad är lipödem? Information om diagnos och behandling

Dercum

Vad är Dercums sjukdom?

Venösa ödem

Vad är venösa ödem? 

Egenvård

Tips & Fysisk aktivitet

Lymfsystemet

Informationsfilm om lymfsystemet

Rehabilitering

Remisser, rehabilitering

Utbildning

Olika utbildningar inom lymfologi för vårdpersonal.

Kroniska Ödem

Informationsblad om
kroniska ödem

Lipödem

Faktablad om lipödem

Forskning

Studier, posters