Det händer i SÖF – Stockholm

Hej alla medlemmar som bor i Stockholm! Ni som varit medlemmar en tid vet att det är risk att Svenska Ödemförbundets lokalförening kommer att läggas ner i november. Föreningen har i stort sett varit vilande sedan årsmötet i mars, då tyvärr ingen av oss i styrelsen har...

Inbjudan till extra årsmöte med SÖF-Stockholm

Inbjudan till extra årsmöte med SÖF-Stockholm Vår förhoppning är att kunna presentera en ny styrelse efter ett extra årsmöte – Välkomna! Tid Start klockan 13.30 lördag den 23/11 Plats Församlingshuset, Sköldvägen 10 (rum Övre salen), Sollentuna. Övrig...