Läs Ólafur Jakobssons artikel om kirurgisk behandling av lipödem

Innan ett tillstånd behandlas kirurgiskt måste en diagnos och en indikation fastställas, det vill säga vad är det för fel och varför skall patienten opereras? En rad andra krav måste också uppfyllas, t ex skall resultatet av behandlingen vara förutsägbart, eventuella...

Sex posters om kroniska ödem presenterades vid ILF-kongressen

Vid ILF-kongressen presenterades 76 vetenskapliga posters, varav sex stycken är SÖF involverad i. SÖF medverkade i sammanställningen av tre posters (1-3)  för att presentera samarbetet med våra nordiska och europeiska systerorganisationer i olika frågor. Poster 1: Det...