Digitala besök för patienter från hela Sverige

Egenremiss gäller för besök till Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm där man även erbjuder digitala besök för patienter från hela Sverige. Gå in på https://www.rehabcancer.se/for-dig-som-patient/e-tjanster/appen-alltid-oppet/ och läs...

Ny ledamot i Personrådet vid GPCC

Svenska Ödemförbundets ordförande, Margareta Haag, har blivit utsedd till ledamot i Personrådet vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Det är ett forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning. Syftet med rådet är att validera GPCCs...
Inbjudan till webbinarium

Inbjudan till webbinarium

Projekt lipödem bjuder in till ett webbinarium där man redovisar resultat av sin enkätundersökning och deras “Lipödemcafé” Webbinarium Projekt lipödem har kartlagt bemötande och behov av stöd och information vid lipödem. Välkommen att vara med på vår...
FILM – Lymfödem ur ett barns perspektiv

FILM – Lymfödem ur ett barns perspektiv

Leonor är åtta år och har haft lymfödem sedan hon var tre år. Portugisiska andLINFA har gjort filmen och den finns textad på svenska. Se filmen på vascern.eu med hjälp av länken: https://bit.ly/2OEM8vn eller klicka på videon...