Förändringar inom specialiserad rehabilitering vid lymfödem

Förändringar inom specialiserad rehabilitering vid lymfödem

Förenklat remissförfarande, högre kompetenskrav och ökad flexibilitet är några av förändringarna när förfrågningsunderlaget revideras den 1 mars. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalet för...
Vem får ställa diagnos?

Vem får ställa diagnos?

Det finns inga särskilda regler för vem som får ställa diagnos eller sätta diagnoskod. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften. I allmänhet är det läkare eller tandläkare som ställer diagnos, men all hälso- och...
Vården struntar i kvinnor som lider av lipödem

Vården struntar i kvinnor som lider av lipödem

”Vården struntar i kvinnor som lider av lipödem” Elva procent av Sveriges kvinnor lider av lipödem. Men det är en sjukdom som vården struntar i – trots att den är behandlingsbar. Vi kräver nu bättring av Sveriges Kommuner och Landsting. Svenska Ödemförbundet har...
Patienterna verkar för en personcentrerad vård, gör du?

Patienterna verkar för en personcentrerad vård, gör du?

Har du som lymfterapeut eller annan vårdpersonal funderat på att utveckla ett personcentrerat arbetssätt i er verksamhet? Många hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter, från individuella avdelningar till hela kommuner och regioner, har idag ambitionen att börja...

Glad Påsk!

Svenska Ödemförbundet vill passa på att önska alla i vårt avlånga land en Glad...