Välkommen till Workshopshelg 10-11 november

För femte gången i rad anordnar SÖF en workshopshelg för medlemmar. Du får lära dig hur lymfsystemet fungerar och hur du själv kan aktivera lymfsystemet. Du får också bland annat prova på laser, lymfapress och lymftejpning. Utställare visar hjälpmedel. . Tid:...

Specialerbjudande under 4:e kvartalet 2018

Är du inte medlem än i SÖF? Passa på att bli det under oktober/november. Då hinner du få nummer 4 av medlemstidningen Lymfan. Du betalar 50 kr för 4:e kvartalet 2018 och 300 kr för 2019. Totalt 350 kr. Företag/enskild firma betalar 200 kr för 2018 och 1025 för 2019.  ...

Lipödem uppmärksammas i nytt projekt

Rehabcenter Sfären i Solna, har fått 6 877 699 kr kronor av Arvsfonden för att i ett samarbete tillsammans med Hobs (Hälsa oberoende av storlek) Svenska Ödemförbundet, Lymf S, och Nka (Nationellt kompetenscentrum för anhöriga) under tre års tid lyfta lipödem. En del i...

Sluta använda måttband i cancervården

Det är namnet på en debattartikel i Dagens Medicin den 8 augusti 2018. Det är Margareta Haags ordförande i Svenska Ödemförbundet som har skrivit artikeln och som hittills publicerats i 16 olika tidningar landet runt (21 sept-18). Från Norran i Skellefteå och Skånska...

Möte med Nordiska patientrådet för lymf- och lipödem 2018

SÖF stod värd för Nordiska Patientrådets för lymf- och lipödem möte den 8 september. Vartannat år träffas de nordiska föreningarna och utbyter erfarenheter och råd för att få en rättvis jämlik vård, tidig diagnos, optimal individanpassad vård och hjälpmedel för alla...

SÖFposter som beskriver utvärdering av SÖFs egenvårdskurser

SÖF deltog med en posterpresentation på International Lymphoedema Framework´s (ILF) 8:e konferens i Rotterdam, Nederländerna, den 6-9 juni i år. SÖF vann priset ”Best Poster Prize” i konkurrens med 53 andra posters från universitet, forskare, kliniker, företag och...