Sex posters om kroniska ödem presenterades vid ILF-kongressen

Vid ILF-kongressen presenterades 76 vetenskapliga posters, varav sex stycken är SÖF involverad i. SÖF medverkade i sammanställningen av tre posters (1-3)  för att presentera samarbetet med våra nordiska och europeiska systerorganisationer i olika frågor. Poster 1: Det...