Dags att söka SÖF:s stipendium 2021!

Om oss Förbundsstyrelsen Nätverk & samarbetspartners Stipendier för forskningsstudier SÖF har inrättat ett stipendium för dem som genomför en studie i/forskar om lymfologi och/eller lymfsystemet eller någon av lymfsystemets sjukdomar och komplikationer...

Utbildning i lymfterapi

Under hösten 2020 startar en utbildning i lymfterapi på Karolinska Institutet i Stockholm. Efter denna utbildning blir du medicinsk lymfterapeut. Du kommer att ha kunskaper i behandlingsformen Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) och kommer kunna behandla patienter...

Kroniskt lymfödem vanligt vid cancer, men kunskapen är låg

I Sverige är det vanligt att cancerpatienter drabbas av biverkningar i form av kroniskt lymfödem. Med större kunskap inom vården skulle fler kunna lära sig leva med sjukdomen. Varje år drabbas cancerpatienter av biverkningar i form av kroniskt lymfödem, det vill säga...