Världsödemdagen 6 mars

För femte gången arrangerar SÖF Världsödemdagen 6 mars, tidigare  Världsdagen för kroniska ödem 6 mars. Lymphatic Education & Research Network (LE&RN). LE&RN initierade Världsdagen 6 mars och den har i dag vuxit till nästan hundra länder som uppmärksammar...

Covid-19 vaccination och lymfödem

Professor Mortimer, medicinsk rådgivare till den engelska patientorganisationen Lymphoedema Support Network (LSN) har sammanställt nedanstående råd för personer med lymfödem. Rådet gäller i stort även för personer med lipödem, Dercums sjukdom och venösa ödem.    Det...

Viktig enkät för din hälsa

SÖF har sammanställt en enkät tillsammans med företaget Symptoms. Genom att besvara enkäten får SÖF värdefull information om hur vi bättre kan arbeta för att patienter med ödem ska bli sedda i vården. Det är värdefullt för dig och för SÖF att kunna mäta och utvärdera...

Cancerstudier i Sverige – för fler patienter i kliniska studier

Cancerstudier i Sverige är en databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Är du forskare kan du registrera din studie i databasen. En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med...