Faktaruta lipödem

Lipödem utbryter och kan förvärras i samband med stora hormonella förändringar För de allra flesta utbryter lipödem i puberteten. Sjukdomen kan sedan förvärras under andra hormonella förändringar som graviditet och klimakterium. Läs mer om lipödem på Svenska...