Lipödemmånaden 2021

Viktigt med rätt diagnos i din journal!

Har du fått diagnosen lipödem se till att diagnoskod R60.0B finns noterad i din journal. Utan kod kan inte Socialstyrelsen se hur många som har lipödem i Sverige. Idag finns det enligt Socialstyrelsens register 350 kvinnor som har diagnosen, men det uppskattas till...

I have a dream…

Tänk dig att lipödem skulle vara en sjukdom som behandlades som vilken annan kronisk sjukdom som helst. En person kommer in, får diagnos lipödem och sedan händer något. Ett åtgärdspaket, precis lika samma som för många andra sjukdomar och tillstånd, startar. Kanske...

Undermålig behandling och bemötande vid lipödem

Lymfsystemets sjukdomar är katastrofalt eftersatta i Sverige, vi kan likna vården vid den som erbjuds i ett u-land. Kvinnor kan mötas av rena hånet och få höra att de får skylla viktuppgången på sig själva, skriver Margareta Haag, Svenska Ödemförbundet och Marianne...

Ökad fokus på lipödem i Region Västmanland

Carola Selander, styrelseledamot i SÖF, har blivit intervjuad av Radio P4 Västmanland med anledning av den motion om lipödem som regionfullmäktige i Västmanland bifallit. I motionen lyfte motionärerna, Pratima Åslund (V) och Johanna Ritvadotter (V), vikten av ökad...

Vetenskaplig poster om egenvård vid kroniska ödem

SÖF:s ordförande Margareta Haag och Helena Janlöv Remnerud, lymfterapeut och SÖF:s klinisk rådgivare har tillsammans gjort en vetenskaplig poster som beskriver vikten av samarbete mellan vårdprofession och patient för att kunna lära sig egenvård och hantera sitt...