Diagnos och behandling

Diagnos Lipödem har diagnoskoden ICD-10, R60.0B Lipödem. (2017) Diagnostik sker genom status, anamnes och palpation av fettvävnaden. Följande lista kan användas som hjälp vid diagnos Drabbar i stort sett bara kvinnor Ärftligt, någon kvinna, mamma, syster,...

Vad är lipödem?

Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom. Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och bryter oftast ut i samband med...