Diagnos och behandling

Diagnos Lipödem har diagnoskoden ICD-10, R60.0B Lipödem. (2017) Diagnostik sker genom status, anamnes och palpation av fettvävnaden. Följande lista kan användas som hjälp vid diagnos Drabbar i stort sett bara kvinnor Ärftligt, någon kvinna, mamma, syster,...