Bli medlem

Som medlem i Svenska Ödemförbundet bidrar du till vår kamp för diagnos och behandling av lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och andra lymfatiska sjukdomar.

Vi erbjuder ett antal medlemsförmåner däribland fysiska och/eller digitala konferenser och kurser och fyra gånger om året utkommer vår uppskattade tidning Lymfan.

Du ansöker om medlemskap och väljer medlemskategori genom att fylla i formuläret nedan. Din anmälan bekräftas automatiskt och du väljer hur du vill betala medlemsavgiften. När du blivit medlem skickas ett välkomstpaket. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Du kan bli medlem närsomhelst under året.

Har du frågor om medlemskap i förbundet, kontakta oss gärna på telefon 070-666 62 73 eller till medlem@svenskaodemforbundet.se

Medlemskategorier & priser 2022
 • Ordinarie medlem 300 kr (person med kroniskt eller odiagnosticerat ödem)
 • Vårdpersonal 300 kr (den som arbetar i vården)
 • Företag/Organisation 1025 kr
 • Stödmedlem 125 kr (närstående till ordinarie medlem och annan som stödjer SÖF:s verksamhet. Vill du som stödmedlem få medlemstidningen betalar du 300 kr.
Så här betalar du medlemsavgiften

SÖFs medlemsavgift gäller per kalenderår och betalas genom faktura med OCR-nummer.

Medlemsavgift för nytt medlemskap kan betalas direkt via Swish.

Faktura för kommande medlemsår, årsavi, skickas som e-mejl eller om du saknar e-mejl, med vanlig post, i november varje år. Om du glömt betala medlemsavgiften, kontakta medlem@svenskaodemforbundet.se

Medlemsförmåner
 • Välkomstpaket med innehåll som är anpassat till din medlemskategori och diagnos
 • Informationsmaterial om ödem och om Svenska Ödemförbundet 
 • Tidningen Lymfan fyra gånger per år (gäller ej Stödmedlem)
 • Kostnadsfri/reducerad avgift vid SÖF:s konferenser (för företag gäller 1 representant/företag) 
 • Medical Alert Card (gäller endast personer med ödem)
 • Åtkomst till SÖF:s slutna grupp på Facebook (för företag gäller 1 representant/företag). Din medlemsavgift måste vara betald och registrerad för att få åtkomst till gruppen.
 • Möjlighet att få stöd av SÖF:s stödpersoner
 • Nyhetsbrev via e-post
 • Rabatter hos SÖF:s samarbetspartners
 • Företag som annonserar helårsvis har 10 procents rabatt på annonspriset.
Medlemsrabatter

Som medlem kan du ta del av rabatter hos nedanstående företag:

Personuppgiftspolicy
Personuppgiftspolicy för Svenska Ödemförbundet och dess lokalföreningar

Genom att bli medlem godkänner du att SÖF registrerar dina adressuppgifter samt dessutom den/de diagnoser, du är intresserad av. Att ange intresseområde=diagnos/er är frivilligt men i vårt påverkansarbete gentemot vårdinstanser och myndigheter är denna statistik tunga argument. Med uppgift om intresse/diagnos kan SÖF snabbt rikta information till olika intressegrupper. SÖF PersonuppgiftsOmbud (PuO) ansvarar för att alla personuppgifter behandlas enligt GDPR. Avtal SÖF och SÖF Lokalförening säkrar personuppgiftshanteringen för dig som också ingår i en SÖF Lokalförening