Faktaruta lipödem

Lipödem utbryter och kan förvärras i samband med stora hormonella förändringar För de allra flesta utbryter lipödem i puberteten. Sjukdomen kan sedan förvärras under andra hormonella förändringar som graviditet och klimakterium. Läs mer om lipödem på Svenska...
SÖF är en samarbetspartner i Lipödemprojektet

SÖF är en samarbetspartner i Lipödemprojektet

Nu är utvärderingen av enkät och intervjuer färdigställd Under hösten 2019 och vintern 2020 genomförde Lipödemprojektet Bräcke, i vilket SÖF ingår, enkäter och intervjuer för att ta reda på nuläget för personer med lipödem. Resultatet visar på brist på tillgång till...
Tillbakablick på tidigare år

Tillbakablick på tidigare år

Medborgarplatsen i Stockholm fylldes av färg Uppslutningen var stor och Medborgarplatsen i Stockholm fylldes av färg när SÖF Stockholm 2018 arrangerade lipödemdemonstration i vårsolens glans. Budskapet var rätten att synas, att inte behöva skämmas för sin kropp och...
Sprid medvetenhet om lipödem

Sprid medvetenhet om lipödem

Sprid medvetenhet om lipödem Juni är den Internationella lipödemmånaden. SÖF uppmärksammar månaden för sjätte året i rad. I år kommer vi inte kunna genomföra fysiska manifestationer på gator och torg, men som tidigare år kommer en mediakampanj att genomföras. Under...