19. Övervikt och kroniska ödem

Övervikt och kroniska ödem Övervikt försämrar prognosen när man har någon av de diagnoser som ingår under samlingsnamnet Kroniska Ödem. Ja, forskning visar till och med att övervikt i sig själv på sikt kan orsaka lymfödem. Är kroppsvolymen stor blir det väldigt mycket...

Digitalt årsmöte 2020 SÖF Uppsala

Digitalt Årsmöte 2020 SÖF Uppsala Tid: 1/7-2020 kl. 18:30-19:30 Plats: Du deltager digitalt Information På grund av för få anmälda medlemmar ställs årsmötet för SÖF Uppsala in tills vidare. Mvh styrelsen SÖF...

Faktaruta lipödem

Lipödem utbryter och kan förvärras i samband med stora hormonella förändringar För de allra flesta utbryter lipödem i puberteten. Sjukdomen kan sedan förvärras under andra hormonella förändringar som graviditet och klimakterium. Läs mer om lipödem på Svenska...
SÖF är en samarbetspartner i Lipödemprojektet

SÖF är en samarbetspartner i Lipödemprojektet

Nu är utvärderingen av enkät och intervjuer färdigställd Under hösten 2019 och vintern 2020 genomförde Lipödemprojektet Bräcke, i vilket SÖF ingår, enkäter och intervjuer för att ta reda på nuläget för personer med lipödem. Resultatet visar på brist på tillgång till...