Cancerstudier i Sverige – för fler patienter i kliniska studier

Cancerstudier i Sverige är en databas som samlar kliniska cancerstudier med pågående patientrekrytering. Är du forskare kan du registrera din studie i databasen. En patient som önskar delta i en forskningsstudie måste oftast uppfylla specifika kriterier i enlighet med...

Ny pandemilag har klubbats igenom

Riksdagen har klubbat igenom den tillfälliga pandemilag som ska ge regeringen större befogenheter att besluta om bindande smittskyddsåtgärder. Den nya lagen börjar gälla 10 januari 2021 Den tillfälliga pandemilagen röstades igenom efter en debatt i riksdagen på...

180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen stoppas

Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp i de bedömningar mot normalt förekommande arbete som enligt nuvarande regelverk ska göras vid dag 180 i ett sjukfall. Detta för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning...

Två videor om lymfödem och lipödem

Vill du hjälpa SÖF att sprida kännedom om diagnoserna lymfödem och lipödem? Nu finns två kortfattade videor som du kan använda för spridning på dina sociala plattformer. Ju fler som ser filmerna, desto större chans att fler och fler lär sig mer och lymfödem och...

Ersättning för digital vård inom nationella taxan förlängs

Regeringen förlänger de tillfälliga bestämmelserna som möjliggör för vårdgivare på den nationella taxan att få ersättning för digitala besök. Syftet är att reducera antalet icke nödvändiga fysiska vårdbesök och därigenom minska risken för spridning av covid-19....