Årsmötesdokument 2022

Här nedan kan du läsa årsmöteshandlingarna. Dagordning vid årsmöte 2022-03-26 Verksamhetsberättelse 2021 SÖF Resultaträkning 2021 SÖF Balansräkning 2021 Donation Resultaträkning 2021 Donation Balansräkning 2021 SÖF revisionsberättelse 2021 Förslag till...

Läs Ólafur Jakobssons artikel om kirurgisk behandling av lipödem

Innan ett tillstånd behandlas kirurgiskt måste en diagnos och en indikation fastställas, det vill säga vad är det för fel och varför skall patienten opereras? En rad andra krav måste också uppfyllas, t ex skall resultatet av behandlingen vara förutsägbart, eventuella...