Årsmötesseminarium 24 mars 2018

Lördagen den 24 mars genomfördes SÖFs årsmötesseminarium på Ersta Konferens på Söder i Stockholm. Ett 70-tal medlemmar fanns på plats. Dagen började med en workshop om kompressionspumpen LymphaPress. Deltagarna fick lära sig hur en kompressionspump fungerar och även möjlighet att känna hur det känns att ligga i en sådan.

På eftermiddagen hölls årsmötet där bland annat Verksamhetsplan och budget för 2018 med en omslutning på 601 800 kr beslutades antas. Dessutom beslutades att höja årsavgiften 2019 till 300 kr för ordinarie medlem, 125 kr för stödmedlem och 1025 kr för företag. Senaste gången som en höjning skedde var 2012. Uppdaterade stadgar för SÖF och en stadgemall för lokalföreningar antogs. Fyra nya medlemmar valdes in i styrelsen.

Främre raden fr v: Gunilla Karlernäs, Margareta Haag, Lillemor Sivemark, Hannah Thijssen. Bakre raden: Angelica Rundberg, Lena Hellmark, Ingrid Hansson, Ida Sandberg, Anders Karlernäs

Under eftermiddagen berättade medlemmen Peter Hall om sin lymfödemresa, medicinska lymfterapeuten Pia Klernäs redogjorde för sin studie ”Lymphedema and Health-Related Quality of Life” och plastikkirurgen Angelica Hagelberg berättade om för- och nackdelar med operation av lipödem.

Styrelsen 2018-2019

 • Margareta Haag, ordförande vald till 2019

Ledamöter:

 • Lillemor Sivemark, vald till 2019
 • Ingrid Hansson, vald till 2019
 • Karin Nielsen, vald till 2019
 • Hannah Thijssen, vald till 2019
 • Gunilla Karlernäs, omval till 2020
 • Anders Karlernäs, nyval till 2019
 • Ida Sandberg, nyval till 2020

Suppleanter:

 • Linda Skhirtladze-Segerpalm, nyval till 2020
 • Angelica Rundberg, nyval till 2020
 • Eva-Lena Hellmark, nyval till 2020

Mera om årsmötesseminariet kommer i Lymfan nr 2.

Här kan du läsa Verksamhetsberättelsen 2017 inkl räkenskaper, årsmötesprotokollet, stadgar och Verksamhetsplan och budget 2018.

Share This