Välkommen till SÖF:s blogg

Du är väl medlem i SÖF?

Du är väl medlem i SÖF?

Ju fler vi är – desto starkare röst har vi! Du bidrar med din röst – vi bidrar med Kunskap Fakta Tidningen Lymfan 4 gånger/året och numera interaktiv och tillgänglighetsanpassad Nyhetsbrev Avgiftsfria medlemswebbinarier Reducerade avgifter vid aktiviteter/konferenser...

Egenremiss och patientens rättigheter

Egenremiss och patientens rättigheter

Karolinska har efter dialog med företrädare i vårt Strategiska patient- och närståenderåd tagit fram detta material som har önskats för att underlätta och tydliggöra information kring egenremiss och ny medicinsk bedömning för medlemmar i patientföreningar. Egenremiss...

Första svenska nationella studien om kvinnosjukdomen Lipödem

Första svenska nationella studien om kvinnosjukdomen Lipödem

Första svenska nationella studien om kvinnosjukdomen lipödem. Svenska Ödemförbundet SÖF i TV4 Nyhetsmorgon med Johanna Falck som fick SÖF Svenska Ödemförbundets Stipendium Lymf-lyftet 2022 för att forska om lipödem och personers upplevelser och erfarenheter av att...

Nytt år – nya evenemang!

Nytt år – nya evenemang!

Vårens evenemang: 15 februari Meldemswebbinarium med Jenny Borg, lipödemkämpe, om att leva med lipödem - kl. 18 - 19.15. Anmäl dig HÄR. 22 februari Sue Mellgrim Tom Väisänen ny behandlingsmetod för lipödem MCCT kl. 18 - 19.15 28 februari Sällsynta dagen primärt...

Missa inte SÖF:s årsmöte 2023!

Missa inte SÖF:s årsmöte 2023!

Den 25:e Mars är det dags för SÖF´s årsmöte 2023. Det kommer att vara på Ersta Konferens kl. 09.30-16.30, med utställare, föreläsare och annat matnyttigt för medlemmar!

Patienten i fokus

Patienten i fokus

Personcentrerad vård är basen för patientdelaktighet och patientsamverkan. SÖF representeras i personrådet vid Göteborgs centrum för personcentrerad vård (GPCC) och sprider kännedom och kunskap om personcentrering som kan hjälpa dig till bättre vård. Till Patienten i...

Tidningen Lymfan är nu tillgänglighetsanpassad

Tidningen Lymfan är nu tillgänglighetsanpassad

Lymfan är från och med nummer 3/2022 en digital och tillgänglighetsanpassad tidning som du hittar på plattformen https://lymfan.prenly.com/ Det innebär att du som har nedsatt syn kan få tidningen uppläst via datorn. Dessutom är de länkar som finns i artiklar och...

Online-utbildning Patient Perspektiv

Online-utbildning Patient Perspektiv

Efterfrågan på kunniga representanter som kan föra fram patienternas perspektiv inom forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik växer och behovet av utbildning är stort. EUPATI Sverige kommer att erbjuda en utbildning som är anpassad för svenska...