Kroniskt lymfödem vanligt vid cancer, men kunskapen är låg

I Sverige är det vanligt att cancerpatienter drabbas av biverkningar i form av kroniskt lymfödem. Med större kunskap inom vården skulle fler kunna lära sig leva med sjukdomen. Varje år drabbas cancerpatienter av biverkningar i form av kroniskt lymfödem, det vill säga...

Upprop till dig som har rätt till kompression!

Har du en lymfterapeut som förskriver kompression till dig regelbundet? Kan du inte besöka hen nu på grund av Coronaviruset? Ring eller skriv till lymfterapeuten och be denne förskriva kompression som du tidigare har använt – om du inte har förändrat volym. Du kan...
Sprid medvetenhet om lipödem

Sprid medvetenhet om lipödem

Sprid medvetenhet om lipödem Juni är den Internationella lipödemmånaden. SÖF uppmärksammar månaden för sjätte året i rad. I år kommer vi inte kunna genomföra fysiska manifestationer på gator och torg, men som tidigare år kommer en mediakampanj att genomföras. Under...
SÖF söker berättelser om att leva med lipödem

SÖF söker berättelser om att leva med lipödem

SÖF söker berättelser om att leva med lipödem Inför lipödemmånaden juni söker SÖF era personliga berättelser och privata bilder för att öka medvetenheten om lipödem. SÖF kommer att lyfta era beskrivningar av hur det är att leva med lipödem på hemsidan och i sociala...

ILF-konferens i Köpenhamn – nytt datum!

Den tionde internationella konferensen om lymfödem arrangeras i maj nästa år På grund av smittoriskerna, och rådande restriktioner till följd av covid-19-pandemin, så har arrangörerna valt att flytta konferensen från oktober i år till nästa vår. Torsdag till lördag,...

SÖFs årsmöte sker digitalt den 17 juni 2020

Välkommen till SÖF:s digitala årsmöte 17 juni kl 17.30-18.30 SÖF:s årsmöte skulle ha hållits den 28 mars, men mötet var tvunget att ställas in på grund av Coronaviruset. I stället arrangerar nu SÖF årsmötet digitalt tolv veckor efter när det egentligen skulle ha...

Kulturarenan guidar besökaren

Kulturen hittar nya sätt att nå ut när coronaviruset begränsar och isolerar istället för att fylla teatrar och biosalonger. Många kulturutövare och aktörer erbjuder kultur på distans via digitala medier. Kulturarenan Ett exempel där man samlar kulturen och når ut...
SÖF och Coronavirus – Covid-19

SÖF och Coronavirus – Covid-19

 Coronavirus; COVID-19 Svenska Ödemförbundet följer experternas och de sakkunnigas råd. Alla som tillhör någon riskgrupp bör respektera informationen och råden från Folkhälsomyndigheten. Vi vädjar till våra 70+ medlemmar att följa rådet: “Stanna hemma – gå promenader...

Digitala besök för patienter från hela Sverige

Egenremiss gäller för besök till Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm där man även erbjuder digitala besök för patienter från hela Sverige. Gå in på https://www.rehabcancer.se/for-dig-som-patient/e-tjanster/appen-alltid-oppet/ och läs...

Ny ledamot i Personrådet vid GPCC

Svenska Ödemförbundets ordförande, Margareta Haag, har blivit utsedd till ledamot i Personrådet vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Det är ett forskningscentrum med klinisk och tillämpad forskning. Syftet med rådet är att validera GPCCs...