FILM – Lymfödem ur ett barns perspektiv

FILM – Lymfödem ur ett barns perspektiv

Leonor är åtta år och har haft lymfödem sedan hon var tre år. Portugisiska andLINFA har gjort filmen och den finns textad på svenska. Se filmen på vascern.eu med hjälp av länken: https://bit.ly/2OEM8vn eller klicka på videon...
Delta i internationellt patientregister

Delta i internationellt patientregister

Var med och bygg upp ett internationellt register för forskning om lymfatiska sjukdomar. Det är en konfidentiell databas med information om personer som är diagnosticerade med lymfatisk sjukdom såsom lymf- och lipödem. Morgondagens behandling och botemedel är beroende...
SÖF gratulerar Pia Bergholm

SÖF gratulerar Pia Bergholm

Pia Bergholm har äntligen släppt sin bok om lymfödembehandling, Lymfologi: teori och praktik. Den 25 januari släppte Pia Bergholm sin bok Lymfologi – en guide i teori och praktik. Det är första gången på 20 år som det publiceras en bok på svenska inom området....

Regeringen satsar för kvinnors hälsa

Uppdrag om lipödem Regeringen ger i uppdrag till Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, att utvärdera det vetenskapliga stödet för en rad smärtsjukdomar som drabbar kvinnor, däribland lipödem. I regleringsbrevet för 2020 får SBU i uppdrag att...

Lymfödembehandling 7,5 hp i Lund hösten 2020

Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper i undersökning och behandling av framförallt små samt måttliga lymfödem. Senare planeras även en kurs för avancerade lymfödem. Kursen är en uppdragsutbildning som anordnas av Medicinska Fakulteten vid Lunds Universitet i...
ECRD 2020 flyttar online till nätet

ECRD 2020 flyttar online till nätet

ECRD genomförs online 14-15 Maj I kontexten av den nuvarande COVID-19-pandemin och i enlighet med WHO:s riktlinjer kommer den kommande European Conference on Rare Diseases & Orphan Products (ECRD 2020) nu att äga rum online på nätet den 14-15 maj 2020 istället för...
LE&RN strömmar föreläsning

LE&RN strömmar föreläsning

Lymphatic Education & Research Network (LE&RN) strömmar en föreläsning om hur du kan ta hand om dig och ditt ödem när du måste hålla dig hemma i dessa tider. Kl 19 idag föreläser Kathleen Shillue, avdelningschef och fysioterapeut vid lymfödemkliniken Beth...
Världsödemdagen 6 mars 2020

Världsödemdagen 6 mars 2020

SÖF uppmanar till handling SÖF har tillsammans med 22 andra europeiska patientföreningar för lymfödem skrivit ett manifest inför Världsödemdagen 6 mars. Tillsammans vill vi uppmärksamma om behovet av kunskap, forskning och tillgång till vård. I sju punkter uppmanar vi...
Årets Cancernätverkare – Världscancerdagen 4 februari

Årets Cancernätverkare – Världscancerdagen 4 februari

Arja Leppanen, Årets Cancernätverkare 2020 och Margareta Haag. Årets Cancernätverkare Årets Cancernätverkare utsågs och gick till Patienternas framstående stödjare, förespråkare och rådgivare Arja Leppanen. Arja var med och bildade Nätverket mot cancer, stöttade...
Världsödemdagen 6 mars

Världsödemdagen 6 mars

Den internationella världsödemdagen är den dagen på året då patienter, professionen och vårdgivare informerar om kroniska ödem, som fortfarande är okänt. Den 6 mars sätter vi fokus på kroniska ödem genom att sprida kännedom om våra diagnoser, upplevelser,...