Enkät – Begripsam efterfrågar din erfarenhet

Enkät – Begripsam efterfrågar din erfarenhet

Undersökning “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019” Begripsam genomför just nu en undersökning som heter “Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019”. De vill gärna ta del av de erfarenheter som medlemmar har....
Fakta om kompressionsstrumpor

Fakta om kompressionsstrumpor

Fakta om kompressionsstrumpor, olika material och lite tips och råd När man bär en kompressionsstrumpa är det avtagande trycket utifrån (dvs högst vid ankel eller handled) viktigt för att hjälpa till att minska ödemet och hjälpa till att vätskan cirkulerar i rätt...
Intervju med Karen Herbst om lipödem och Dercums sjukdom

Intervju med Karen Herbst om lipödem och Dercums sjukdom

Karen Herbst är forskare från USA och expert på fettvävnadssjukdomarna lipödem och Dercums sjukdom. Vid Nordiska patientrådets konferens i september 2018 höll hon en fullmatad föreläsning om sin forskning och det senaste inom fältet. Hon presenterade de båda...
Internationella lipödemmånaden har börjat!

Internationella lipödemmånaden har börjat!

Den internationella lipödemmånaden har börjat Under juni månad uppmärksammar Svenska Ödemförbundet lipödem genom patientberättelser, information och kampanjer på både sociala media och i tidningar. Du kommer också att möta oss ute i det offentliga rummet där vi...
Tematräff lipödem 13/6

Tematräff lipödem 13/6

Du vet väl om att Svenska Ödemförbundet arrangerar en tematräff om lipödem den 13/6? Om du missat det så kan du läsa mera och boka plats här:...
Vad är viktigt för dig när du får vård?

Vad är viktigt för dig när du får vård?

Projektet Spetspatienter jobbar för att stärka ställningen för patienter/brukare/närstående i vården och omsorgen. Projektet är ett samarbete mellan representanter för såväl patienter, vårdgivare, akademi, och företag. Det koordineras av Karolinska Institutet och...
Förändringar inom specialiserad rehabilitering vid lymfödem

Förändringar inom specialiserad rehabilitering vid lymfödem

Förenklat remissförfarande, högre kompetenskrav och ökad flexibilitet är några av förändringarna när förfrågningsunderlaget revideras den 1 mars. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalet för...