Välkommen till SÖF:s blogg

Patientpriset

Patientpriset

Patientprisets syfte är att lyfta patienter och närståendes upplevelser om bra vård och tankar om delaktighet, nöjdhet, uppföljning och digitalisering. Vi vill samtidigt uppmärksamma vårdgivare som har arbetat personcentrerat och använt nya eller oväntade arbetssätt...

Du är väl medlem i SÖF?

Du är väl medlem i SÖF?

Ju fler vi är – desto starkare röst har vi! Du bidrar med din röst – vi bidrar med Kunskap Fakta Tidningen Lymfan 4 gånger/året och numera interaktiv och tillgänglighetsanpassad Nyhetsbrev Avgiftsfria medlemswebbinarier Reducerade avgifter vid aktiviteter/konferenser...

Egenremiss och patientens rättigheter

Egenremiss och patientens rättigheter

Karolinska har efter dialog med företrädare i vårt Strategiska patient- och närståenderåd tagit fram detta material som har önskats för att underlätta och tydliggöra information kring egenremiss och ny medicinsk bedömning för medlemmar i patientföreningar. Egenremiss...

Nytt år – nya evenemang!

Nytt år – nya evenemang!

Vårens evenemang: 15 februari Meldemswebbinarium med Jenny Borg, lipödemkämpe, om att leva med lipödem - kl. 18 - 19.15. Anmäl dig HÄR. 22 februari Sue Mellgrim Tom Väisänen ny behandlingsmetod för lipödem MCCT kl. 18 - 19.15 28 februari Sällsynta dagen primärt...