Internationella lipödemmånaden har börjat!

Internationella lipödemmånaden har börjat!

Den internationella lipödemmånaden har börjat Under juni månad uppmärksammar Svenska Ödemförbundet lipödem genom patientberättelser, information och kampanjer på både sociala media och i tidningar. Du kommer också att möta oss ute i det offentliga rummet där vi...
Tematräff lipödem 13/6

Tematräff lipödem 13/6

Du vet väl om att Svenska Ödemförbundet arrangerar en tematräff om lipödem den 13/6? Om du missat det så kan du läsa mera och boka plats här:...
Vad är viktigt för dig när du får vård?

Vad är viktigt för dig när du får vård?

Projektet Spetspatienter jobbar för att stärka ställningen för patienter/brukare/närstående i vården och omsorgen. Projektet är ett samarbete mellan representanter för såväl patienter, vårdgivare, akademi, och företag. Det koordineras av Karolinska Institutet och...
Förändringar inom specialiserad rehabilitering vid lymfödem

Förändringar inom specialiserad rehabilitering vid lymfödem

Förenklat remissförfarande, högre kompetenskrav och ökad flexibilitet är några av förändringarna när förfrågningsunderlaget revideras den 1 mars. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om revidering av förfrågningsunderlaget för vårdvalet för...
Vem får ställa diagnos?

Vem får ställa diagnos?

Det finns inga särskilda regler för vem som får ställa diagnos eller sätta diagnoskod. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften. I allmänhet är det läkare eller tandläkare som ställer diagnos, men all hälso- och...
Vården struntar i kvinnor som lider av lipödem

Vården struntar i kvinnor som lider av lipödem

”Vården struntar i kvinnor som lider av lipödem” Elva procent av Sveriges kvinnor lider av lipödem. Men det är en sjukdom som vården struntar i – trots att den är behandlingsbar. Vi kräver nu bättring av Sveriges Kommuner och Landsting. Svenska Ödemförbundet har...
Patienterna verkar för en personcentrerad vård, gör du?

Patienterna verkar för en personcentrerad vård, gör du?

Har du som lymfterapeut eller annan vårdpersonal funderat på att utveckla ett personcentrerat arbetssätt i er verksamhet? Många hälso- och sjukvårds- och omsorgsverksamheter, från individuella avdelningar till hela kommuner och regioner, har idag ambitionen att börja...