Möte med de europeiska patientföreningarna samt den svenska sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson som får en rapport om den europeiska sammanslutningens verksamhet och samarbete samt våra rekommendationer för en jämlik vård i EU – tillsammans med vårt Manifest för Världsdagen för lymfödem 2023.

Webbinariet kommer att filmas och läggas upp som en länk på hemsidan så att medlemmarna kan se vårt möte i efterhand.

 

Compression under pressure