Den 4 februari 2020 genomför Nätverket mot cancer Världscancerdagen. Tema är ”10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer”.

Plats

Hotell Sheraton, Stockholm

Tid

4 februari 2020, kl. 09.00 – 14.30. Inregistrering från kl 08.00

Moderator

Anders Åker, chefredaktör DOKTORN

Anmälan

På hemsidan http://www.natverketmotcancer.se/varldscancerdagen/ senast 26 januari 2019