Årsmöteshandlingar läggs upp på hemsidan senast 9 mars. Anmälan sker senast 20 mars för att kunna säkerställa medlemskap. Ordförande för mötet är professor Said Mahmoudi, som suttit ordförande vid SÖFs årsmöten sedan 2013. Said är professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och ägnar sig mest åt globala problem – men stöttar SÖF med sin juridiska kunskap och är stödmedlem.

Detaljerat program och länk att anmäla sig på kommer i början på mars.