SÖF uppmärksammar dagen på Facebook och Twitter och välkomnar patientberättelser! Det är svårt för den som inte har Dercums sjukdom att förstå hur svårt det kan vara att leva ett liv med Dercum. SÖF verkar för att du som har Dercums sjukdom får diagnos och behandling oavsett kön, bostadsort och social status.

Patientberättelser skickas till info@svenskaodemforbundet.se

Läs om Dercums sjukdom här