När:
3 maj 2018 kl. 18:00 – 20:00
2018-05-03T18:00:00+02:00
2018-05-03T20:00:00+02:00
Var:
Uppsala Konstmuseum
Drottning Christinas väg 1E
752 37 Uppsala
Sverige

Inspirationskväll 3 Maj

Alla patienter som har cancer, och deras närstående, ska känna till möjligheterna att genom egna insatser underlätta tillfrisknandet och stärka den egna livskvalitén. Därför bjuder Akademiska sjukhuset, i samarbete med Kultur och bildning, Region Uppsala, in patienter och närstående till inspirationskvällar med olika teman.
Fokus är psykiska/sociala, fysiska och existentiella rehabiliteringsbehov. Målet är att ge grundläggande och praktiskt tillämpbara kunskaper om cancerrehabiliterande egenvård genom korta föreläsningar och där konst och musik kommer att ingå som kulturella inslag.

Vid frågor kontakta: Fatane Salehi tfn 070-611 01 23 e-post: fatane.salehi@akademiska.se