När:
15 maj 2020 – 16 maj 2020 heldag
2020-05-15T00:00:00+02:00
2020-05-17T00:00:00+02:00
Var:
Stockholmsmässan, Stockholm
Kontakt:
EURORDIS

Nästa ECRD konferens kommer att äga rum den 15-16 maj 2020 på Stockholmsmässan

Den europeiska konferensen om sällsynta sjukdomar och särläkemedel (ECRD) är globalt erkänd som den största, patientledda sällsynta sjukdomshändelsen där samarbetsdialog, lärande och samtal äger rum och utgör grunden för att utforma framtida politik för sällsynta sjukdomar.

Evenemanget samlar mer än 800 deltagare från över 50 länder runt om i världen. Leda, inspirera och engagera alla intressenter att vidta åtgärder, ECRD är där innovativa lösningar inom området sällsynta sjukdomar föds. Konferensen är en oöverträffad möjlighet att nätverka och utbyta ovärderlig kunskap med alla intressenter i gemenskapen runt sällsynta sjukdomar – patientrepresentanter, beslutsfattare, forskare, kliniker, branschrepresentanter, köpare och tillsynsmyndigheter.

Människor som lever med en sällsynt sjukdom har rätt att nå sin högsta potential för välbefinnande; följ med oss till ECRD 2020 Stockholm för att delta i diskussioner för att informera och bygga det framtida ekosystemet för sällsynta sjukdomar politik och tjänster.

Sista datum för att skicka in abstrakta är 10 februari 2020. Läs mer här: https://www.rare-diseases.eu/

Svenska Ödemförbundet har två diagnoser i sitt medlemskap som tillhör sällsynta diagnoser: Primärt lymfödem, Dercums sjukdom och Klippel-Trenenau Syndrom (KTS). SÖF representeras i VASCERN, en del av EURORDIS.”

SÖF Årsmöte i Göteborg 28 mars 2020: Heldagskonferens med presentationer av hjälpmedels- och medicinsk-tekniska produkter, ordföranden i det Nationella Vårdprogrammet för Cancerrehabiltiering Gunnar Eckerdal samt en rapport om Lipödemprojektet Bräcke Diakoni.