Online-utbildning Patient Perspektiv

Efterfrågan på kunniga representanter som kan föra fram patienternas perspektiv inom forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik växer och behovet av utbildning är stort. EUPATI Sverige kommer att erbjuda en utbildning som är anpassad för svenska...

Nu är översättningen klar för Patientflödesalgoritm för Barnlymfödem och Primärt lymfödem

En slutgiltigt godkänd patientflödesalgoritm framtagen av arbetsgruppen för Barnlymfödem och Primärt Lymfödem. VASCERN General Pathway for Pediatric and Primary Lymphedema Swedish

Nya riktlinjer för långvarig smärta

Nu i månadsskiftet oktober november 2022 har det kommit nationella riktlinjer för hur vården ska gå till. Läs mer HÄR.

Hjälp till att sprida information om SÖF:s forskningsstipendier. Ladda ner flygbladet.

Vi verkar för att forskning om lymfologi, lymfsystemet och dess påverkan på kropp och själ, ökar i Sverige och nu har alla chansen till en grundplåt för studier! Mer om stipendiet HÄR.

Medlemmar se hit: Nu kan ni se webbinariet med Anitha Risberg

Nu ligger webbinariet uppe med Anitha Risberg för er medlemmar! Välkomna att gå in och kolla på det. Den ligger uppe i den slutna Facebookgruppen för SÖF:s medlemmar.

Välkommen till Svenska Ödemförbundet (SÖF)

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. I kroniska ödem ingår: Primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära anomalier, immobilitetsödem och relaterade komplikationer. SÖF verkar för ökad kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård

Informations foldrar

Här kan du beställa våra informationsfoldrar eller ladda ner och själv skriva ut. Till foldrarna

Utbildning

Samlad information om utbildning.
Till Utbildning

Ge en gåva

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa!
Till Ge en gåva

Fråga lymfterapeuten

SÖF:s kliniska rådgivare svarar

Till Frågor till lymfterapeuten

Tidningen Lymfan

I medlemstidningen Lymfan kan du läsa om SÖFs påverkansarbete för att få bättre diagnos- och behandlingsmetoder.
Till Lymfan sidan

Informationsfoldrar

Här kan du beställa våra informationsfoldrar eller ladda ner och själv skriva ut. Till foldrarna

Lymflyftet 2023

SÖF:s stipendium att söka för legitimerad vårdpersonal.
Läs mer

Se SÖF:s filmer

HÄR finns filmer bland annat om kroniska ödem, egenvård, hjälpmedel, kost och hälsa.

Kunskap om Lipödem

Plattformen Allt om Lipödem

SÖF:s Kunskapsbank

Vi stödjer SÖF:s forskning om lymfologi, lymfsystemet och dess påverkan på kropp och själ.