Sex posters om kroniska ödem presenterades vid ILF-kongressen

Vid ILF-kongressen presenterade 76 vetenskapliga posters, varav sex stycken är SÖF involverad i. SÖF medverkade i sammanställningen av tre vetenskapliga posters för att presentera samarbetet med våra nordiska och europeiska systerorganisationer i olika frågor....

Viktig enkät om hur vården ser ut för dig med kroniskt ödem

Viktig enkät om din diagnos, patientutbildning, vård, förskrivning av kompression och hjälpmedel samt dina erfarenheter av kompetens och bemötande i vården. Var med i årets stora satsning på våra medlemmar för att kunna göra skillnad i Sverige för våra medlemmar! Ta...

Webbinarium ”Vad är nyckeln till hälsa och bra livsstil? 7 december

Hälsa och livsstil handlar om allt i livet och hur vi hanterar olika skiftningar och förändringar. De flesta av oss har kunskap om hur vi bör leva, men hur kan teorin om detta bli till praktik i vardagen. Enligt Anders Rosengren så är nyckeln att öppna upp för att se...

Nyfiken på utvecklande ideella uppdrag?

Svenska Ödemförbundet behöver förstärkning av fler aktiva medlemmar – i styrelsen såväl som i arbetsgrupper. För att säkerställa en framtida stark förening med en bred bas av ideella krafter behöver vi vara fler! Vi står inför ett generationsskifte i SÖF:s styrelse,...

Dags att söka SÖF:s stipendium för studie/och forskning inom ödemområdet

Stipendiet är på 100 000 kronor och möjliggörs av anslag från SÖF för att stödja forskning inom ödemområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad vårdpersonal. Stipendium bekostar inte medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel. Metoder för riskbedömning/minimering,...

Välkommen till Svenska Ödemförbundet (SÖF)

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. I kroniska ödem ingår: Primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära anomalier, immobilitetsödem och relaterade komplikationer. SÖF verkar för ökad kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård

Informations foldrar

Här kan du beställa våra informationsfoldrar eller ladda ner och själv skriva ut. Till foldrarna

Kunskapsbanken

Samlad fakta om olika typer av kroniska ödem.
Till Kunskapsbanken

Stöd SÖF

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa!
Till Stöd SÖF

Fråga lymfterapeuten

SÖF:s kliniska rådgivare svarar

Till Frågor till lymfterapeuten

Tidningen Lymfan

I medlemstidningen Lymfan kan du läsa om SÖFs påverkansarbete för att få bättre diagnos- och behandlingsmetoder.
Till Lymfan sidan

Se SÖF:s filmer på Youtube

Här hittar du bl a filmerna från webbinarierna. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Till YouTube-kanalen

Företagsprodukter

Se några av företagens utbud av kompressionsstrumpor.

Till företagssidan