Webbinarium om mikrokirurgi

Föreläsare, Maria Mani, överläkare och forskare i plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Maria arbetar till vardags med bröstrekonstruktioner efter bröstcancer samt med mikrokirurgisk behandling av lymfödem. Hon driver dessutom flertalet...

Fyra enkäter att besvara för att hjälpa SÖF förbättra sin verksamhet

SÖF har tagit fram två enkäter som kan hjälpa oss i vårt kunskaps- och påverkansarbete och en enkät om vad du tycker om Lymfan. Dessutom en enkät om lipödem för besvarande av vårdpersonal. Du hjälper oss hjälpa dig genom att fylla i nedanstående enkät/enkäter vars...

Dags att söka SÖF:s stipendium för studie/och forskning inom ödemområdet

Stipendiet är på 100 000 kronor och möjliggörs av anslag från SÖF för att stödja forskning inom ödemområdet. Stipendiet kan sökas av legitimerad vårdpersonal. Stipendium bekostar inte medicinteknisk utrustning eller hjälpmedel. Metoder för riskbedömning/minimering,...

Välkommen till Svenska Ödemförbundet (SÖF)

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. I kroniska ödem ingår: Primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära anomalier, immobilitetsödem och relaterade komplikationer. SÖF verkar för ökad kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård

Informations foldrar

Här kan du beställa våra informationsfoldrar eller ladda ner och själv skriva ut. Till foldrarna

Kunskapsbanken

Samlad fakta om olika typer av kroniska ödem.
Till Kunskapsbanken

Stöd SÖF

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa!
Till Stöd SÖF

Fråga lymfterapeuten

SÖF:s kliniska rådgivare svarar

Till Frågor till lymfterapeuten

Tidningen Lymfan

I medlemstidningen Lymfan kan du läsa om SÖFs påverkansarbete för att få bättre diagnos- och behandlingsmetoder.
Till Lymfan sidan

SÖF & COVID-19

Samlad information och länkar för Coronavirusets påverkan på den svenska befolkningen och för de med kroniska ödem.
Till Covid-19 sidan

Företagsprodukter

Se några av företagens utbud av kompressionsstrumpor.

Till företagssidan