Se filmen från World Lymphoedema Day 2023!

Vid mötet den 6 mars diskuterade Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg, SÖF och våra europeiska systerorganisationer vårt manifest och rekommendationer om kroniska ödem och behov av kunskap. Manifest Rekommendationer Se filmen 

Tre uppdrag ska bidra till en mer tillgänglig, jämlik och kunskapsbaserad vård för flickor och kvinnor

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för sjukdomar som drabbar flickor och kvinnor bl a lipödem. Till regeringens pressmeddelande

Spännande årsmöteskonferens 25 mars! Anmäl dig senast 20 mars.

Pia Bergholm, med lymfterapeut och leg sjukgymnast. Välkommen att lyssna till Pia Bergholms föreläsning om "Att leva med lymf- och lipödem" och till SÖF:s stipendiater 2022 och 2023 som berättar om sin forskning. SÖF:s sponsorer visar nyheter inom kompression och...

SÖF söker förbundsstyrelseledamöter och aktiva medlemmar

SÖF söker förbundsstyrelseledamöter och aktiva medlemmar som kan driva förbundet framåt. Vi söker personer med erfarenhet av primärt och/eller sekundärt lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem som utvecklat lymfödem, vaskulära malformationer (även som...

Du är väl medlem i SÖF?

Ju fler vi är – desto starkare röst har vi! Du bidrar med din röst – vi bidrar med Kunskap Fakta Tidningen Lymfan 4 gånger/året och numera interaktiv och tillgänglighetsanpassad Nyhetsbrev Avgiftsfria medlemswebbinarier Reducerade avgifter vid aktiviteter/konferenser...

Egenremiss och patientens rättigheter

Karolinska har efter dialog med företrädare i vårt Strategiska patient- och närståenderåd tagit fram detta material som har önskats för att underlätta och tydliggöra information kring egenremiss och ny medicinsk bedömning för medlemmar i patientföreningar. Egenremiss...

Välkommen till Svenska Ödemförbundet (SÖF)

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. I kroniska ödem ingår: Primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom, venösa ödem, vaskulära anomalier, immobilitetsödem och relaterade komplikationer. SÖF verkar för ökad kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård

Informations foldrar

Här kan du beställa våra informationsfoldrar eller ladda ner och själv skriva ut. Till foldrarna

Utbildning

Samlad information om utbildning.
Till Utbildning

Ge en gåva

Ett bidrag till SÖF hjälper oss att kämpa!
Till Ge en gåva

Fråga lymfterapeuten

SÖF:s kliniska rådgivare svarar

Till Frågor till lymfterapeuten

Tidningen Lymfan

I medlemstidningen Lymfan kan du läsa om SÖFs påverkansarbete för att få bättre diagnos- och behandlingsmetoder.
Till Lymfan sidan

Informationsfoldrar

Här kan du beställa våra informationsfoldrar eller ladda ner och själv skriva ut. Till foldrarna

Lymflyftet 2023

SÖF:s stipendium att söka för legitimerad vårdpersonal.
Läs mer

Se SÖF:s filmer

HÄR finns filmer bland annat om kroniska ödem, egenvård, hjälpmedel, kost och hälsa.

Kunskap om Lipödem

Plattformen Allt om Lipödem

SÖF:s Kunskapsbank

Vi stödjer SÖF:s forskning om lymfologi, lymfsystemet och dess påverkan på kropp och själ.