Lär dig mer om personcentrerad vård!

Vid Göteborgs universitet finns GPCC:s personråd, som består av en grupp personer med sammantaget lång personlig erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård, antingen som patienter eller närstående.  I maj i år valdes SÖF:s ordförande Margareta Haag in i rådet. Rådets...

Film från webbkonferensen – Att leva med lipödem

Filmen är en milstolpe där man beskriver Projekt Lipödem och dess utveckling, berättelser av personer med lipödem och samtal med politiker. Syftet med projektet är att lyfta problematiken och verka för att spridning av kunskap om lipödem och att nationella riktlinjer...

Europeisk enkät om hur Covid-19 har påverkat patienter med lymfödem

Europeisk enkät om hur Covid-19 har påverkat patienter med lymfödem Sex europeiska patientorganisationer i Norge, Danmark, Portugal, Italien, Frankrike och England svarade på en enkät om hur nedstängningarna under våren har påverkat patienterna. Patienterna fick svara...

Artiklar som hänvisas till i Lymfan nr 3 2020

Lymfan nr 3 kommer snart i din brevlåda På flera sidor i tidningen finns hänvisningar till hemsidan. För att underlätta för dig som läsare har vi samlat länkar till de sidor och dokument som hänvisas till. Sidan 4: SÖF Påverkansarbete Under rubriken ”Projekt Lipödem”....

Ny hemsida om lipödem

En hemsida om lipödem har skapats inom ramen för Projekt Lipödem, som under tre år pågått på Rehab Sfären i Solna. I projektet ingår ett antal patientföreningar däribland SÖF. Här kan du läsa och lära mycket om lipödem. Hemsidan sjösattes de 25 september 2020 i...

Lär dig mer om kroniska ödem!

Passa på att lära dig mer om kroniska ödem, egenvård, egenbehandling och kompression m m genom att delta i SÖF:s webbinarier under hösten. Webbinarierna är kostnadsfria och genomförs i samarbete med medi och Lymfhälsan.  Nedan ser du vilka ämnen som är aktuella och...

Dags att söka SÖF:s stipendium 2021!

  SÖF har inrättat ett stipendium för dem som genomför en studie i/forskar om lymfologi och/eller lymfsystemet eller någon av lymfsystemets sjukdomar och komplikationer alternativt diagnostik, non-invasiva behandlingsmetoder eller livskvalitet för patienter med...

SÖF vill se en rättvis och jämlik vård i Sverige

SÖF har formulerat ett antal rekommendationer om vad som behöver göras för att uppnå en optimal ödemvård.

Sprid SÖF:s rekommendationer när du uppvaktar/träffar politiker, vårdgivare, myndigheter, tjänstemän i förvaltningar, industri, akademi och patienter med lymfatiska sjukdomar och komplikationer.  Utan kunskap i vården får vi patienter inte den vård vi har rätt till!

Läs rekommendationerna här

Välkommen till SÖF

Svenska Ödemförbundet är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem. I kroniska ödem ingår: Primära och sekundära lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och venösa ödem. Svenska Ödemförbundet bildades 1999 och är idag ett rikstäckande förbund som arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att förbättra vården för patienter med kroniska ödem.

Att leva med kroniskt ödem

Helena Janlöv Remnerud, sjuksköterska och SÖF:s kliniska rådgivare, har gjort en sammanställning av grundläggande kunskap om kroniska ödem och den egenvård som krävs för att kunna ta en aktiv roll för kontroll och skötsel av sitt ödem. Hittills (augusti 2020) är 20 texter publicerade. Det kommer flera.

Läs texterna här

Lymfan nr 3 2020

 

 

 

 

 

 

 

Lymfan är Svenska Ödemförbundets patienttidning med en upplaga på ca 2000 ex. Tidningen ingår i medlemskapet i SÖF och vänder sig främst till dig med kroniska ödem. Det senaste numret av Lymfan läggs inte ut på hemsidan, men tidigare nummer kan du läsa här.

Bli medlem så kan du också få den!

Diagnosfoldrar hjälper dig

Diagnosfoldrar hjälper dig och vårdpersonalen, beställ i webbshoppen.

Ladda ner patientfoldrar och skriv ut själv!

SÖF och COVID-19

Svenska Ödemförbundet har sammanställt information och länkar för Coronavirusets påverkan på den svenska befolkningen och för de med kroniska ödem. Länkarnas innehåll uppdateras kontinuerligt – Läs mer

Lipödemmånaden 2020

Här hittar du vad som hände under lipödemmånaden 2020.

Filmer om egenbehandling

Filmer om lymfsystemet och egenbehandling kan hjälpa dig öka motoriken i lymfsystemet. Berätta gärna för oss om metoderna för egenbehandling hjälper dig! Här har vi samlat filmer om ödem och egenvård – Se mer film

Fler nyheter

Här kan du läsa nyheter om allt som rör ödem Till nyhetsarkivet

Till kalendern

Vi anordnar varje år flertalet olika evenemang. Läs mer

Nätverk & samarbetspartners

Här hittar du information och länkar till SÖF:s samarbetspartners  Läs mer

Armband med diagnos

Dags att visa din diagnos? Bär gärna vårt gröna lipödemarmband, vår svarta lipödemtröja, prata om din sjukdom med nära och kära och dela inlägg som har med lipödem att göra. Armband kan beställas i webbshoppen för 110 kronor. Svarta tröjor med tryck “Jag är sjuk men får ingen vård” kostar 175 kronor och finns i storlekarna S till 4 XL. Tröjorna beställer du också i webbshoppen.