SÖF Västra Götaland

SÖF Västra Götaland är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Den bildades den 21 april 2018. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.


På bilden syns den nyvalda styrelsen för SÖF VästraGötaland 2018-2019. 

Fr v Inger L Stockman, Marie Axell, Sylvia Andersson, ordförande, Linda Skhirtladze Segerpalm, Lillemor Sivemark, Peter Hall, Eva  PåJingnert och Gill Jonsson Falk.


Medlemsmöte 25 augusti. Pia Bergholm föreläser och ger praktiska tips. 

I vår nybildade lokalförening SÖF Västra Götaland bjuder vi in till en föreläsning och praktiska tips av Pia Bergholm, leg sjukgymnast och medicinsk lymfterapeut från Stockholm.

På nedanstående länk hittar du tid och plats, programmet och hur du betalar.

2018 08 25 Föreläsning Pia Bergholm

Varmt välkomna önskar styrelsen i vår nystartade lokalförening

SÖF Västra Götaland


Läs om hur SÖF hanterar dina personuppgifter

Personuppgiftsombud för SÖF Västra Götaland är Sylvia Andersson, ordförande i SÖF Västra Götaland.

Personuppgiftsombudet ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Hjälper medlemmar inom SÖF Västra Götaland att få felaktiga uppgifter rättade. Du når henne via adressuppgifterna nedan.


 Kontakt:  Sylvia Andersson tfn 0722 – 11 25 11 eller v.gotaland@svenskaodemforbundet.se