Västra Götaland

 

En lokalförening i Västra Götaland med säte i Göteborg är under bildande.

Vill du veta mer:  Sylvia Andersson på tfn 0722 – 11 25 11 eller Eva Jingnert, tfn 070 – 232 77 91 o eller  via sylvia.andersson@svenskaodemforbundet.se