SÖF Uppsala

SÖF Uppsala är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet och alla SÖF-medlemmar som bor inom Region Uppsala tillhör denna lokalförening. Om man inte har avsagt sig medlemskap i lokalföreningen.

Föreningen bildades den 11 februari 2018. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.


Vad händer framöver

Vi vill gärna att det ska finnas möjligheter för er medlemmar att kunna träffas och utbyta tankar, erfarenheter med oss och varandra. Därför har vi tre stycken caféträffar under hösten.

  • onsdag 12/9
  • torsdag 4/10
  • torsdag 15/11.

På dessa träffar gäller drop in, dvs man kommer mellan kl 18-21 och stannar så länge man kan/vill. 

Plats: Melrose café, Sysslomansgatan 17 A. http://www.melrosecafe.se Varmt välkomna!

Nyhetsbrev SÖF Uppsala


Styrelse:

Ewa Grahn, ordförande
Zahra Daii, vice ordförande
Susanne Björnerfeldt, sekreterare
Maria Eriksson, kassör
Eva-Lena Hellmark, ledamot
Helena Lundqvist, ledamot
Susanne Lundström, ledamot
Hannah Thijssen, suppleant
Isabelle Börjebo, suppleant

Eva Ohlsson, valberedning
Maria Löfqvist, valberedning

Christina Carlson-Thorsson , revisor
Ingrid Ohlsson, revisor suppleant


Kontaktuppgifter:

Ewa Grahn, ordförande, tfn 070-35 52 486
uppsala@svenskaodemforbundet.se