SÖF Uppsala

SÖF Uppsala är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet och alla SÖF-medlemmar som bor inom Region Uppsala tillhör denna lokalförening. Om man inte har avsagt sig medlemskap i lokalföreningen.

Föreningen bildades den 11 februari 2018. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.


Välkommen till medlemsmöte den 3 juni

SÖF Uppsala bjuder in till medlemsmöte söndagen den 3 juni kl 14-16. Plats: Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Kungsängsgatan 12, 1 tr, Uppsala.

På programmet står visning av film om egenbehandling. Eva Ohlsson, massageterapeut visar sedan hur man gör egenbehandlingen,

Anmälan görs till uppsala@svenskaodemforbundet.se eller på SÖF Uppsalas FB-sida.

Hösten 2018

Caféträffar planeras, inga datum är fastställda än. De kommer att publiceras på denna sida bland annat. Har du tips och idéer eller förslag på intressanta politiker eller terapeuter att bjuda in till en träff hör av dig.


Styrelse:

Ewa Grahn, ordförande
Zahra Daii, vice ordförande
Susanne Lundström, sekreterare
Maria Eriksson, kassör
Eva-Lena Hellmark, ledamot
Helena Lundqvist, ledamot
Susanne Björnerfeldt, ledamot
Hannah Thijssen, suppleant
Isabelle Börjebo, suppleant

 Eva Ohlsson, valberedning
Maria Löfqvist, valberedning

Christina Carlson-Thorsson , revisor
Ingrid Ohlsson, revisor suppleant


Kontaktuppgifter:

Ewa Grahn, ordförande, tfn 070-35 52 486
uppsala@svenskaodemforbundet.se