SÖF Uppsala

SÖF Uppsala är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet och alla SÖF-medlemmar som bor inom Region Uppsala tillhör denna lokalförening. Om man inte har avsagt sig medlemskap i lokalföreningen.

Föreningen bildades den 11 februari 2018. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Till styrelse valdes:

Ewa Grahn, ordförande
Susanne Lundström
Susanne Björnerfeldt
Hannah Thijssen, Zahra Daii
Maria Eriksson
Helena Lundqvist
Eva-Lena Hellmark
Eva Ohlsson valberedningen.

Kontaktuppgifter:

Ewa Grahn, ordförande, tfn 070-35 52 486
uppsala@svenskaodemforbundet.se