SÖF Uppsala

SÖF Uppsala är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet och alla SÖF-medlemmar som bor inom Region Uppsala tillhör denna lokalförening. Om man inte har avsagt sig medlemskap i lokalföreningen.

Föreningen bildades den 11 februari 2018. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Styrelse:

Ewa Grahn, ordförande
Zahra Daii, vice ordförande
Susanne Lundström, sekreterare
Maria Eriksson, kassör
Eva-Lena Hellmark, ledamot
Helena Lundqvist, ledamot
Susanne Björnerfeldt, ledamot
Hannah Thijssen, suppleant
Isabelle Börjebo, suppleant

 Eva Ohlsson, valberedning
Maria Löfqvist, valberedning

Christina Carlson-Thorsson , revisor
Ingrid Ohlsson, revisor suppleant


Kontaktuppgifter:

Ewa Grahn, ordförande, tfn 070-35 52 486
uppsala@svenskaodemforbundet.se