Stödpersoner

Stödpersoner

Behöver du någon att prata med? Har du drabbats av ett kroniskt ödem (lymfödem, lipödem, Dercum och andra lymfatiska sjukdomar och tillstånd) eller tror du att du har det? Då kan det kännas skönt att ventilera sina funderingar och oro kring detta.

SÖF erbjuder dig möjligheten att ringa till en stödperson för att just bara prata. En person som lyssnar och informerar och kanske kommer med nya infallsvinklar. Kort sagt ett bollplank.

Stödpersonerna har tystnadsplikt.

 

 

 

 

 

 

Ann Charlott Ågren
073-656 58 13
Pensionerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri

 

 

karin-nielsen

 

 

 

 

 

Karin Nielsen
08-592 555 28
Socionom och psykoterapeut

 

 

Stödperson för barn och unga vuxna

IMGP1694

Familjen Bergström i Gävle ställer upp som SÖF:s stödfamilj för barn och unga vuxna, närstående och syskon.
I familjen finns en son med lymfödem (10 år 2015) och en storasyster som är 12 år.  De ställer gärna upp och delar med sig av egna erfarenheter om det man till exempel upplever inom sjukvården i familjen.

Du når hela familjen via mamma Sara Bergström på tfn 076-584 57 60