SÖF Stockholm

Caféträffar:

Under hösten flyttar vi vår mötesplats för våra caféträffar till Stockholm Waterfront RGB Bar och Grill, Nils Ericsons Plan 4.
Tanken med caféträffarna är att ses under enkla former och bara lära känna varandra. Man kan dela med sig av egna erfarenheter eller ställa frågor till andra som kanske befinner sig i en liknande situation. Det är helt upp till deltagarna att prata om det som känns relevant helt enkelt.

Tider:
Onsdag 13 september
Torsdag 19 oktober
Torsdag 23 november.
Vi ses från kl.17.30 och framåt – det finns både mat och fika att köpa så det är upp till var och en vad man önskar.


SÖF Stockholm är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

SÖF Stockholms styrelse valdes den 6 mars 2017

Karin Wallin, ordförande
Jenny Borg, vice ordförande
Inga-Lill Bengtsson, sekreterare
Berith Öhman, kassör
Rose-Marie Ramquist, ledamot
Lena Ströberg, ledamot
Margareta Haag, suppleant

Kontaktuppgifter:

Ordföranden Karin Wallin, 070-552 89 77

stockholm@svenskaodemforbundet.se

Organistionsnummer: 802508-3422