SÖF Stockholm

SÖF Stockholm är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.


Mer färg och mindre skam

Flera hundra tusen kvinnor i Sverige beräknas vara drabbade men vi står utan vård och blir ofta helt felaktigt bedömda som tjocka och inte sjuka. 

Vi är vana att bli bedömda utifrån men det som inte syns på utsidan är vår smärta, både den fysiska och den psykiska. Den fysiska smärtan talar vi mycket om och det är den som hindrar oss från att kunna sova på nätterna, fortsätta jobba, deltaga i familjeaktiviteter eller ens kunna gå en enkel promenad.

Men den psykiska smärtan som ofta följt med oss från tidiga tonåren pratar vi inte lika mycket om. Hur vi har blivit kränkta och fått ta emot glåpord för våra utseenden. 
Hur människor ansetts sig ha rätten att trycka ner oss endast på grund av att vi har haft stora, gropiga ben och armar. 
”Du är slö!” har vi fått höra, ”Du saknar karaktär!” och till och med ”Du är äcklig!” är kommentarer vi har fått ta emot under många år.

Det här bemötandet av allmänheten har fått oss att bära på en skam så stor, så stor. 
En skam som gjort att vi dragit oss undan och inte vågar gå till stranden med våra barn eller våra vänner. En skam som gör att vi inte ens vågar stå upp mot läkarna när dom påstår sig veta hur vi lever och äter, fast vi inom oss vet att vi gör allt vi kan för att ha en hälsosam livsstil. En skam som gör att vi kanske inte ens vågar försöka ha en intim relation med någon.

Nu är det dags för oss att slå oss fria från skammen och istället stå upp för oss själva!

Temat för den här dagen är därför ”Mer färg och mindre skam”.

Vi står för att alla kroppar ska få finnas och få synas. Och synas ska vi göra den här dagen!
Vi inbjuder dig att komma till Medborgarplatsen iförd dina allra mest färgglada kläder du äger. 
Med din färg celebrerar du din egna kropp såväl som andras, för varje färg vi visar upp är det ännu en kropps sätt att få finns till på. Låt oss tillsammans skapa en färgklick utan dess like för att manifestera alla olika kroppars rätt att få synas.


Det händer i SÖF Stockholm

  • 14 augusti Promenadträff 
  • 20 september Caféträff
  • 11 oktober Caféträff 
  • 29 september ”Dansa för hälsan”, Plats:  Epic Studios,  (T-bana Globen) 
  • 6 november Caféträff 
  • 17 november ”Med lymfsystemet i fokus”- heldag med intressanta föreläsare och viktiga diskussioner kring vår hälsa. 

SÖF Stockholms styrelse 2018

Jenny Borg, ordförande (t h)
Inga-Lill Bengtsson, sekreterare, (femte fr v)
Benny Wieweg, kassör
Monika Lenkmann, ledamot (trea fr v)
Isabel Lindbom, ledamot (fyra fr v)
Margareta Wieweg, ledamot, (tvåa fr v)

Ej med på bilden:

Karin Wallin, vice ordförande
Rose-Marie Ramquist, suppleant
Margareta Haag, suppleant,
Erica Casetta, valberedare


Kontaktuppgifter:

Ordföranden Jenny Borg, 070-338 14 82

stockholm@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer: 802508-3422