SÖF Stockholm

SÖF Stockholms evenemang hittar du under Kommande aktiviteter till höger på sidan.

SÖF Stockholm är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.


 

Caféträff

Tis den 24 april kl 17.30 ses vi för caféträff på Under Kastanjen, Kindstugatan 11.

 

SÖF Stockholms styrelse 2018

Jenny Borg, ordförande (t h)
Inga-Lill Bengtsson, sekreterare, (femte fr v)
Benny Wieweg, kassör
Monika Lenkmann, ledamot (trea fr v)
Isabel Lindbom, ledamot (fyra fr v)
Margareta Wieweg, ledamot, (tvåa fr v)

Ej med på bilden:

Karin Wallin, vice ordförande
Rose-Marie Ramquist, suppleant
Margareta Haag, suppleant,
Erica Casetta, valberedare


Kontaktuppgifter:

Ordföranden Jenny Borg, 070-338 14 82

stockholm@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer: 802508-3422