SÖF Stockholm

SÖF Stockholm är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.


Det händer i SÖF Stockholm
  • 12 september Egenvårdskväll del 1. Anmälan senast den 10 september. Anmälan gäller alla fyra kurskvällarna.
  • 20 september Caféträff
  • 29 september ”Dansa för hälsan” – följarkurs i modern foxtrot
  • 10 oktober Egenvårdskväll del 2
  • 14 november Egenvårdskväll del 3
  • 17 november ”Med lymfsystemet i fokus”- heldag med djupgående information om kompression,
  • 12 december Egenvårdskväll del 4

SÖF Stockholms Evenemang


Lipödemdemonstration på Medborgarplatsen 9 juni 2018

För tredje året i rad arrangerades en lipödemdemonstration i Stockholm under Internationella lipödemmånaden. Denna gång på Medborgarplatsen och för arrangemanget stod SÖF Stockholm. Ett 50-tal kvinnor hade hörsammat SÖF Stockholms upprop att delta i demonstrationen och de hade sina mest färgglada kläder på sig. Temen för dagen var nämligen ”Mer färg och mindre skam”. Med detta ville man celebrera alla olika typer av kroppar och sprida kunskap om kvinnosjukdomen lipödem.

SÖF Stockholms styrelse 2018

Jenny Borg, ordförande (t h)
Inga-Lill Bengtsson, sekreterare, (femte fr v)
Benny Wieweg, kassör
Monika Lenkmann, ledamot (trea fr v)
Isabel Lindbom, ledamot (fyra fr v)
Margareta Wieweg, ledamot, (tvåa fr v)

Ej med på bilden:

Karin Wallin, vice ordförande
Rose-Marie Ramquist, suppleant
Margareta Haag, suppleant,
Erica Casetta, valberedare


Kontaktuppgifter:

Ordföranden Jenny Borg, 070-338 14 82

stockholm@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer: 802508-3422