SÖF Stockholm

SÖF Stockholms evenemang hittar du under Kommande aktiviteter till höger på sidan.

SÖF Stockholm är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet som bildades på Världsdagen för lymfödem den 6 mars 2017. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.


SÖF Stockholms årsmöte 6 mars kl 19.30


SÖF Stockholms styrelse:

Karin Wallin, ordförande
Jenny Borg, vice ordförande
Inga-Lill Bengtsson, sekreterare
Berith Öhman, kassör
Rose-Marie Ramquist, ledamot
Lena Ströberg, ledamot
Margareta Haag, suppleant


Kontaktuppgifter:

Ordföranden Karin Wallin, 070-552 89 77

stockholm@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer: 802508-3422