SÖF Skåne

SÖF Skåne är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Föreningen startade i april 2016 och hade i april 2017 drygt 100 medlemmar. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

SÖF Skånes styrelse valdes den 26 mars 2016 och består av:

  • Elisabeth Augustsson, ordförande
  • Pernilla Rydsnäck, vice ordförande
  • Ulla-Kersti Carlsson, sekreterare
  • Irene Klingborg, kassör
  • Anita Bergkvist, ledamot
  • Annika Mickelson, ledamot

Välkommen till medlemsmöte

De gånger som vi träffats har vi märkt att det finns ett stort behov av att träffas, prata och lära känna varandra…..men tiden har dåligt räckt till.
Så, välkomna till en helt vanlig medlemsträff där vi bara ska träffas och prata med varandra. Förhoppningsvis kommer vi även fram till något som är bra för oss framöver.

Dag:   Lördagen d.10 juni  2017 kl 13
Plats; Allaktivitetshuset Älvkullen,  Älvgatan 2, 243 30  HÖÖR

Fika till självkostnadspris
Det är gångavstånd från tåg o buss station. SÖF:s Beachflagga kommer att stå utanför den entrédörr som du/ni ska gå in i.
Vi vill ha din anmälan senast d. 6/6-17 på  skane@svenskaodemforbundet.se
Eller tel: Ulla-Kersti, 0410-334 336, 0709-407 834
Får du problem med att hitta rätt ,eller något annat i Höör, så ring  Annika på 0702-807 969

Hoppas vi hörs o ses!

SÖF Skåne styrelse/ulla-kersti


Kontaktuppgifter:

Tel: Ordf. Elisabeth Augustsson 0730-88 34 88

skane@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer 802501-3635

Bankgiro 5106-0713