SÖF Skåne

SÖF Skåne är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Föreningen startade i april 2016 och hade i april 2017 drygt 100 medlemmar. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

SÖF Skånes styrelse valdes den 26 mars 2016 och består av:

  • Elisabeth Augustsson, ordförande
  • Pernilla Rydsnäck, vice ordförande
  • Ulla-Kersti Carlsson, sekreterare
  • Irene Klingborg, kassör
  • Anita Bergkvist, ledamot
  • Annika Mickelson, ledamot

Välkommen till medlemsmöte

Tid: Onsdagen den 18 oktober kl 13-18

Plats: Hässleholmsgården (Södra Flygeln) Hovdalavägen 303, Hässleholm. Det kommer att stå en SÖF beachflagga utanför dörren.

Vi träffas, pratar och utbyter erfarenheter. Senare på em. ca: 15.30 kommer Medis representant lymfterapeut Barbro Svensson. Barbro pratar om egenvård samt visar lite av Medis sortiment.

Ta gärna kontakt med varandra på vår SÖF Skåne, fb. sida för samåkning

Det blir fika till självkostnadspris.  Anmäl ev. allergi. Betalning med Swish eller kontant.

Anmälan om närvaro senast den 15/10 via mail till  skane@svenskaodemforbundet.s eller till sekreterare Ulla-Kersti Carlsson, 0410- 334 336, 0709 407 834

Det kommer att stå en SÖF beachflagga utanför dörren.

Väl mött!


 Kontaktuppgifter:

Tel: Ordf. Elisabeth Augustsson 0730-88 34 88

skane@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer 802501-3635

Bankgiro 5106-0713