SÖF Skåne

SÖF Skåne är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Fr v: Cia West, Ulla-Kersti Carlsson, Irene Klingborg, Annika Mickelsson, Elisabeth Augustsson, Ingela Ingelsson, Susanne Gårdenhag. På bilden saknas Anita Bergkvist

SÖF Skånes styrelse 2018-2019

Styrelsen valdes vid årsmötet den 24 februari 2018

  • Elisabeth Augustsson, ordförande
  • Susanne Gårdenhag, vice ordförande
  • Ulla-Kersti Carlsson, sekreterare
  • Ingela Ingelsson, vice sekreterare
  • Irene Klingborg, kassör
  • Anita Bergkvist, ledamot
  • Cia West, ledamot
  • Annika Mickelson, ledamot

Medlemsträff 22 april kl 13

Mot slutet av april hoppas vi att våren kommit på riktigt till Skåne. Då träffas vi och pratar om hur träffen var med Anna-Lena Hogerud. Hur kan vi gå vidare för att få den hjälp av vården som vi alla behöver? Också pratar vi om vad vi har på hjärtat för tillfället.

Ingela Ingelsson, MediYoga instruktör, är ny medlem i föreningen samt i vår styrelse, SÖF Skåne. Ingela kommer att ”köra” ett pass med oss. Ett Yogapass, där det fungerar att både stå eller sitta ner. Du väljer själv vilket som fungerar bäst för dig. Också får vi lära oss den viktiga andningen.

Lotteri/armbands försäljning till förmån för SÖF Skåne.

Fika till självkostnadspris.

Tid: 22 april kl 13.00

Plats: Studiefrämjandet, Kontinentgatan 2, 2 vån. (hiss) Trelleborg. Lokalen ligger precis norr om Centralstationen med buss o tåg station. SÖFs beachflagga kommer som vanligt att stå utanför entrén.

Ta gärna kontakt med varandra på vår fb sida, SÖF Skåne, för samåkning.

Lotteri/armbandsförsäljning till förmån för SÖF Skåne.

Anmälan till skane@svenskaodemforbundet.se

Alt. Ulla-Kersti  0410-334 336, 0709 407 834  senast d. 18 april

Välkomna hälsar

Styrelsen SÖF Skåne/ulla-kersti

_________________________________________________________________

Kontaktuppgifter:

Tel: Ordf. Elisabeth Augustsson 0730-88 34 88

skane@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer 802501-3635

Bankgiro 5106-0713