SÖF Skåne

SÖF Skåne är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.


 

Fr v: Cia West, Ulla-Kersti Carlsson, Irene Klingborg, Annika Mickelsson, Elisabeth Augustsson, Ingela Ingelsson, Susanne Gårdenhag. På bilden saknas Anita Bergkvist

SÖF Skånes styrelse 2018-2019

Styrelsen valdes vid årsmötet den 24 februari 2018

  • Elisabeth Augustsson, ordförande
  • Susanne Gårdenhag, vice ordförande
  • Ulla-Kersti Carlsson, sekreterare
  • Ingela Ingelsson, vice sekreterare
  • Irene Klingborg, kassör
  • Anita Bergkvist, ledamot
  • Cia West, ledamot
  • Annika Mickelson, ledamot

Läs om hur SÖF hanterar dina personuppgifter.

Personuppgiftsombud för SÖF Skåne är Ulla-Kersti Carlsson.

Personuppgiftsombudet ansvarar för att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom verksamheten. Hjälper medlemmar inom SÖF Skåne att få felaktiga uppgifter rättade. Du når henne via skane@svenskaodemforbundet.se


Kontaktuppgifter:

Tel: Ordf. Elisabeth Augustsson 0730-88 34 88

skane@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer 802501-3635

Bankgiro 5106-0713