SÖF Skåne

SÖF Skåne är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Föreningen startade i april 2016 och hade i april 2017 drygt 100 medlemmar. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

SÖF Skånes styrelse valdes den 26 mars 2016 och består av:

  • Elisabeth Augustsson, ordförande
  • Pernilla Rydsnäck, vice ordförande
  • Ulla-Kersti Carlsson, sekreterare
  • Irene Klingborg, kassör
  • Anita Bergkvist, ledamot
  • Annika Mickelson, ledamot

Träff med Region Skånes ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Anna-Lena Hogerud
Den 29 september 2017 kl 13.00
Plats: Regionshuset, Dockplatsen 26, Malmö

Kontaktuppgifter:

Tel: Ordf. Elisabeth Augustsson 0730-88 34 88

skane@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer 802501-3635

Bankgiro 5106-0713