SÖF Skåne

SÖF Skåne är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Föreningen startade i april 2016 och hade i april 2017 drygt 100 medlemmar. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

SÖF Skånes styrelse valdes den 26 mars 2016 och består av:

  • Elisabeth Augustsson, ordförande
  • Pernilla Rydsnäck, vice ordförande
  • Ulla-Kersti Carlsson, sekreterare
  • Irene Klingborg, kassör
  • Anita Bergkvist, ledamot
  • Annika Mickelson, ledamot

Den 10 december håller SÖF Skåne årets sista medlemsträff

Tid: 13.30. Ca 14-14.45 blir det sittyoga (på stol) så att alla ska kunna deltaga. Ledare är Pärlan Magnell, känd yogaledare i Trelleborg. Efter yogan fikar vi gemensamt till självkostnadspris.

Under fikan pratar vi om vad ni har på hjärtat för tillfället samt vad ni önskar av SÖF Skåne till nästa år.

Lotteri/armbands försäljning till förmån för SÖF Skåne.

Med detta avslutar vi 2017, som för oss varit ett bra år där vi nästan har dubblat vårt medlemsantal.

Plats: Studiefrämjandet, Kontinentgatan 2, 2 vån. (hiss) Trelleborg. Lokalen ligger precis norr om Centralstationen med buss o tåg station. SÖF:s beachflagga kommer som vanligt att stå utanför entrén.

Ta gärna kontakt med varandra på vår Facebooksida, SÖF Skåne, för samåkning.

Anmälan till skane@svenskaodemforbundet.se

Alt. Ulla-Kersti  0410-334 336, 0709 407 834  senast den 3 december


Kontaktuppgifter:

Tel: Ordf. Elisabeth Augustsson 0730-88 34 88

skane@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer 802501-3635

Bankgiro 5106-0713