SÖF Skåne

SÖF Skåne är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Föreningen startade i april 2016 och hade i april 2017 drygt 100 medlemmar. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

SÖF Skånes styrelse

  • Elisabeth Augustsson, ordförande
  • Pernilla Rydsnäck, vice ordförande
  • Ulla-Kersti Carlsson, sekreterare
  • Irene Klingborg, kassör
  • Anita Bergkvist, ledamot
  • Annika Mickelson, ledamot

 Årsmöte

Tid: 24 februari kl 14-16 ca

Plats: Älvgatan 2, Höör

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Årsmöteshandlingar

DAGORDNING 24 feb

Verksamhetsberättelse 2017

Kassaberättelse-17

Verksamhetsplan 2018

Preliminär budget för 2018

Det är gångavstånd från tåg och busstation. Stor gratisparkering. SÖF:s beachflagga kommer att stå utanför den entredörr som du ska gå in i.

  • Lokalen är handikappanpassad
  • Fika till självkostnadspris
  • Lotteri

Anmälan om närvaro till skane@svenskaodemforbundet.se 

alt. till Ulla-Kersti 0410-33 43 36, 0709 407 834, senast d. 19 februari.

Vi behöver komplettera vår styrelse. Är du intresserad så hör av dig snarast

till vår valberedning, Steffanie, steffanieklingborg@live.se , 0723 292 874

eller till Carola, 6bergstrom@telia.com ,0733 522 032

Har du övriga funderingar kring detta? Kontakta Ulla-Kersti, se ovan.


Ny träff med Anna-Lena Hogerud ordförande i Hälso & Sjukvårdsnämnden (HSO), Region Skåne.

Tid: Fredagen 9 april kl 13 (Tidigare annonserat till den 16 mars nu ändrat till 9 april)

Plats: Region Skåne, Dockplatsen 26, Malmö

Anna-Lena vill gärna träffa oss en gång till så nu har vi bokat in en ny tid. Vid förra träffen fick alla berätta sin sjukdoms-/ödemhistoria. Denna gång har vi framfört som önskemål att det ska handla om sakfrågor. Som tex. diagnos och behandlingskriterier/lika vård inom regionen. Hur kan vi gå vidare för att få hjälp med våra ödem?  Behandlingsplaner för oss med kroniska ödem osv.

Anmäl att du kommer, senast 3 april till Elisabeth Augustsson. skane@svenskaodemforbundet.se, alt. 0730 883 488

_________________________________________________________________

Kontaktuppgifter:

Tel: Ordf. Elisabeth Augustsson 0730-88 34 88

skane@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer 802501-3635

Bankgiro 5106-0713