SÖF Örebro län

SÖF Örebo är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Föreningen har i maj 2017 ett 40-tal medlemmar. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Fr v: Christina Ögren, Gunnar Ögren, Louise Larsson, Christina Blomqvist, Ann Charlott Carlsson och Lenita Eriksson

Styrelsen 2017-2018

Ordförande: Lenita Eriksson
Sekreterare: Louise Larsson
Kassör: Gunnar Ögren
Ledamot: Christina Ögren
Suppleant: Christina Blomqvist
Suppleant: Ann-Charlott Carlsson


Kontaktuppgifter

Tfn: 073-673 68 60

Mejl: orebro@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer: 802466-7399
Bankgiro: 741-2208

_________________________________________________________________________________

Medlemsmöte

Den 7 maj  anordnade SÖF Örebro ett medlemsmöte främst om kompression. Tim Kvick visade upp sina ”bubblisar” som hon tillverkat i samråd med andra kvinnor med lipödem. Medicinska lymfterapeuten Charlotte Stenström visade det material som landstinget erbjuder. Både för arm och ben. Efter demonstrationen blev det lättare förtäring och prat om ödem och om deltagarnas egna erfarenheter.