SÖF Örebro län

SÖF Örebo är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Fr v: Christina Ögren, Gunnar Ögren, Louise Larsson, Christina Blomqvist, Ann Charlott Carlsson och Lenita Eriksson

Styrelsen 2018-2019
Styrelsen är består av samma ledamöter som förra året. Det beslutades vid årsmötet 2018-02-24.

 

 

Ordförande: Lenita Eriksson
Sekreterare: Louise Larsson
Kassör: Gunnar Ögren
Ledamot: Christina Ögren
Suppleant: Christina Blomqvist
Suppleant: Ann-Charlott Carlsson


Äntligen dags för ett medlemsmöte!

När? Lördagen den 5 maj kl 14

Var? Stenbäcken 112, Karlskoga.

Denna gång beger vi oss ut på landsbygden utanför Karlskoga. Där bor vår medlem Tim.

När Tim upptäckte att hon drabbats av lipödem började hon leta efter olika behandlingsmetoder

för att lindra sina besvär. Ganska snabbt hittade hon ett kompressionsplagg som hon gillade och

ville utveckla för bättre effekt. Hon tog kontakt med företaget och berättade om sina erfarenheter

och förbättringsförslag. Resultatet är Bubblisar. Tim importerar dessa från Italien och färgar dom

i härliga färger. Egna önskemål tas även emot. 

Tim har även andra behandlingsmetoder som hon håller på att testa och utvärdera. Det är med

kyla, värme, press, vibration och djupmassage.

Nu har ni chansen att titta på dessa olika behandlingsmetoder, Tims lilla bubblisfabrik och träffa

andra med ödem. 

Då vi bjuder på fika behöver ni anmäla er senast 2 maj. Se kontaktuppgifterna nedan.

Viss samåkning kan ordnas.

Välkomna!

SÖF Örebro Län


Kontaktuppgifter

Tfn: 073-673 68 60

Mejl: orebro@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer: 802466-7399
Bankgiro: 741-2208

__________________________________________________________________