SÖF Örebro län

SÖF Örebo är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Syftet med föreningen är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för dig med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom. En annan viktig del i lokalföreningens arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap.

Fr v: Christina Ögren, Gunnar Ögren, Louise Larsson, Christina Blomqvist, Ann Charlotte Carlsson och Lenita Eriksson

Styrelsen 2018-2019
Styrelsen är består av samma ledamöter som förra året. Det beslutades vid årsmötet 2018-02-24.

Ordförande: Lenita Eriksson
Sekreterare: Louise Larsson
Kassör: Gunnar Ögren
Ledamot: Christina Ögren
Suppleant: Christina Blomqvist
Suppleant: Ann-Charlotte Carlsson


Kontaktuppgifter

Tfn: 073-673 68 60

Mejl: orebro@svenskaodemforbundet.se

Organisationsnummer: 802466-7399
Bankgiro: 741-2208

__________________________________________________________________