Press

Pressmeddelande 4 Maj 2017 (angående riksdagsmotion om Vård för diagnoser rörande underfunktion i lymfsystemet)
 
Bilder på lipödem och lymfödem kan beställas via  info@svenskaodemforbundet.se

 
SÖFs ordförande Margareta Haag
Telefon: 070-497 49 09
ordförande@svenskaodemforbundet.se