Om SÖF

SÖFs styrelse 2018-2019. Fr v främre raden: Gunilla Karlernäs, Margareta Haag, Lillemor Sivemark, Hannah Thijssen. Bakre raden fr v: Angelica Rundberg, Lena Hellmark, Ingrid Hansson, Ida Sandberg, Anders Karlernäs. Foto: Magnus Hellmark

Svenska Ödemförbundet – SÖF – är Sveriges patient- och intresseförening för personer med

  • Primära och sekundära lymfödem
  • Lipödem
  • Dercums sjukdom
  • Venösa ödem
  • Immobilitetsödem
  • Vaskulära anomalier (kärlmissbildningar)
  • Relaterade komplikationer.

SÖF bildades 1999 och är idag ett rikstäckande förbund som arbetar på lokal, nationell och internationell nivå för att förbättra vården för ovanstående patientgrupper.

Då det råder brister inom vården vad gäller både kännedom och kunskap om dessa sjukdomar strävar SÖF ständigt efter att informera och påverka vårdgivare och beslutsfattare.
En av målsättningarna är att påverka lokalt för att du ska få hjälp i just ditt län/region och därför läggs stor kraft på att starta upp lokalföreningar runt om i Sverige. I april 2018 har SÖF lokalföreningar i Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland och Örebro.

SÖF arbetar ständigt för att öka medlemsantalet då vi har större möjlighet att påverka ju fler vi är.
Du kan vara medlem som patient, stödmedlem, vårdpersonal eller som företagare/organisation.
Oavsett vilket medlemskap du väljer inbjuds du till en rad olika evenemang som SÖF anordnar varje år och du har alltid en stöttande och hjälpande hand när du ska söka vård.

Organisation 2017