Ödem – en onaturlig svullnad

Har du en onaturlig svullnad i någon del av kroppen som inte går ner har du förmodligen ödem. Det kan antingen vara lymfödem, lipödem eller venöst ödem. Alla tre nämnda ödem är kroniska. De kan inte botas, men de kan behandlas.

Lymfödem

Lymfödem är en kronisk svullnad som uppstår när lymfsystemets förmåga att transportera vätska är nedsatt. Orsaken kan vara medfödd (primärt lymfödem) eller uppstå efter en skada så som ett hårt slag eller en operation (sekundärt lymfödem).

Underfunktion i lymfsystemet resulterar i att vätska och slaggämnen stannar kvar i en kroppsdel. Till en början är svullnaden mjuk och kanske försvinner vid vila – men så småningom uppstår en mer permanent volymökning av det svullna området i forma av en förtätning bestående av bindväv och fettväv (fibros).

Nationellt vårdprogram mot lymfödem

Det vårdprogram för lymfödem som gäller i Sverige är från 2003. Ett nytt är under utarbetande.

Lipödem

Lipödem är släkt med lymfödem. Skillnaden kan enkelt förklaras genom att vätske- och fettansamlingen hos en lipödemiker är symmetrisk och vanligast sitter i båda benen eller i båda armarna. Det förekommer också att lipödem drabbar hela kroppen. Svullnaden hos en lymfödemiker däremot begränsar sig oftast till en arm eller ett ben. Hos en person med lipödem är de små initiala lymfkärlen ur funktion, medan det är de stora som är funktionsnedsatta hos en person med lymfödem.

Venösa ödem

Venösa ödem syns först vi anklarna och på fötterna. Svullnaden beror på att man inte har ett normalt fungerande vensystem i benen. Blodet ska forslas från fötterna till hjärtat och för att blodet inte ska backa tillbaka i våra vener när vi står upp, finns det klaffar inuti venerna som sluter tätt när blodet tar sig uppför benen. När klaffarna blivit förstörda – antingen på grund av en blodpropp i benet eller på grund av förslitningar i klaffarna, så backar blodet tillbaka och visar sig som ett ödem (en svullnad). På sikt kan detta orsaka missfärgning av huden, bensår och lymfödem.

Sedan den 17 mars 2013 är personer med venösa ödem välkomna som medlemmar i SÖF.

.