Vi behöver vård – tema för Internationella lipödemmånaden 2017

Lipödem är en kronisk progredierande kvinnosjukdom! Personer med lipödem lider av smärta, ätstörningar, dålig självkänsla och självförtroende samt bristande diagnostik och behandling i Sverige. Under årets Internationella lipödemmånad fokuserar därför SÖF på bristerna i vården för denna dolda sjukdom.

Under månaden kommer SÖF att uppmärksamma och sprida kunskap om lipödem i form av text, bild och film på alla våra plattformar. Dessutom genomförs en demonstration för att belysa vikten av bättre vård för kvinnor med lipödem. Endast ett landsting i Sverige har vårdavtal som innefattar denna patientgrupp och kunskapsbehovet är enormt.

Demonstrationen sker 10 juni kl. 12-14 på Soltorget ovanför Sergels Torg i Stockholm. Du är hjärtligt välkommen delta och/eller komma och stötta de modiga kvinnor som ställer upp och visar hur lipödem kan se ut och hur sjukdomen kan påverka kropp och själ.

På denna länk kommer filmer, texter och patientberättelser att publiceras under juni månad.