Positiva effekter av riksdagsmotion

Riksdagen avslog motionen 2016/17:2709 Vård för diagnoser rörande underfunktion i lymfsystemet den 10 maj. Men motionen har inneburit att problemet har lyfts nationellt och nu börjar det röra på sig även regionalt. SÖF har träffat region- och landstingsråd i maj månad för att diskutera bristen på kunskap i vården, bristen på kompetens och på behandling för personer med lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och venös insufficiens som utvecklat lymfödem. SÖF har inbjudits till diskussioner på Socialstyrelsen. Vi återkommer när vårt arbete ger synbara resultat.